Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Op basis van de inzichten van wetenschappelijke en paranormale onderzoeken van o.a. Peggy Ph. Dubro, David P. Lapierre, Davis, Rawls en o.a. de afb._jezus_2wetenschapper Prof. William Tiller kun je stellen en concluderen, dat er in deze nieuwe tijd een geheel Nieuw Multi-dimensionaal Organiserend menselijk Energieveld zich om de mens ontwikkelt, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van de SPIRIT of het Goddelijke Zelf - middels impulsen - de knooppunten van ieder rasterstructuur (structuur van geometrische vormen) van het menselijk hyperveld zal beïnvloeden. Er vindt tijdens het levensproces steeds een interactie tussen de Kosmos en het menselijk enegieveld plaats. Dit laatste inzicht bestond al veel langer, maar de invulling van de specifieke details omtrent 'krachtlijnen' of vezels, geometrische vormen, aanraking van de hoofdstraal SPIRIT en het principe van Nieuwe aardmagnetisme, de krachtige 'donut-energie-vormen' en het hartpunt van de chakra met het generator-principe in het menselijk energieveld heeft ons een nieuwe kijk en inzicht opgeleverd!

Het meest opmerkelijke is wel, dat de 'buitenste' energievezels of krachtlijnen van het Nieuwe menselijk Energieveld te beschouwen zijn als een uitbreiding van het sympathisch zenuwstelsel (medegevoeligheid). Wanneer je leert hoe je gevoel en intentie - jouw wezenlijke bedoelingen - via deze 'strengen' of energievezels (krachtlijnen) kunt uitdrukken, verhelder en versterk je je communicatie met het Kosmische Netwerk of Oneindig Energieveld. En juist dat is de essentie van ons bestaan!

Voorbeeld: 'Ik ben een kind van God' is een wezenlijke intentievorm van ons bestaan.

De kernpunten van het Nieuw Menselijke Energeveld zijn:

 1. De lange enerigevezels of krachtlijnen aan de voorkant van ons lichaam bevatten informatie over ons potentieel, over onze toekomstmogelijkheden en vertegenwoordigt ons gevoel; de gevoelskant.
 2. De lange, verticale energievezels aan de achterkant van on lichaam vertegenwoordigen de informatie uit ons verleden, onze geschiedenis en vertegenwoordigt tevens onze wilskracht.
 3. De lange, verticale vezels aan de zijkanten van ons lichaam bevatten informatie over de energieën die we geven en ontvangen van en aan de buitenwereld; communicatie middels horen en zien.
 4. Het meest opvallen in het Nieuw menselijk Energieveld is wel de horizontale oneindigheidslussen of achtvormige luspatronen, ter hoogte van iedere chakra(bewustzijns)niveau, die de uiteindelijke communicatie met de 'buitenwereld' bewerkstelligen. Realiseer, dat je de 'buitenwereld' nodig hebt voor je bestaan én het innerlijke groeiproces. Zonder de buitenwereld zou je niet eens weten dat je bestaat!afb._jezus_3
 5. Het zgn. 'vrije-generator' principe dat zich op een bijzondere wijze 'binnenin' het menselijk energieveld heeft gemanifesteerd. Mijn gedachte is dat - zonder dat men zich dat in wetenschappelijke kringen heeft gerealiseerd - dat hier enigszins een 'wetenschappelijke verklaring' is gevonden voor het feit dat wij drieledig wezens zijn, bestaand uit een ziel, een geest en een lichaam. Drie herkenbare energievormen, ieder met hun eigen trillingsfrequenties. De 'vrije-generator' gelokaliseerd in het midden van ons lichaam met het hart als centrum is een pulserende, oneindige energie die tweestromingsbewegingen bewerkstelligt; het achtvormige luspatroon van de twee afzonderlijke spiraalsgewijs bewegende energieën die het dualistische concept - het ying-yang principe - van energieën aanduidt. De ziel wordt juist gekenmerkt door twee onafscheidelijk, gelijkwaardige energieën die aangeduid kunnen worden als een vrouwelijke- en een mannelijke energie. De ziel - deze energiepatroon of dit unieke energielichaam van het Goddelijke Bewustzijn - omhult én doordringt het hele lichaam.
 6. Het Nieuw menselijk Energieveld is opgebouwd uit een persoonsgebonden, uniek geometrisch vorm die aan verandering onderhevig is. Door een vordering in de persoonlijke ontwikkeling - het innerlijke groeiproces - wordt een nieuwe ordening in het veld gecreëerd die een sterkere structuur oplevert waarmee energie van de Oneindige Bron kan worden opgeslagen.
 7. Er is een energetische Zuil of Kolom van Zuiver Licht die recht omlaag door het midden van je lichaam loopt. Deze energiekolom van Zuiver Licht wordt getransformeerd via de kosmische chakra's tot een persoonsgebonden Kernenergie die zich manifesteert in en rondom ieder bewustzijnsniveau of chakra-niveau. Hoe groter de energiestroom hier is, des te groter de vrijgave van spirituele kennis van binnenuit is. Hoe meer je in het NU-Moment aanwezig bent, des te groter is de elektrische lading die je bezit. De elektrische lading van je (energie)geschiedenis - je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen uit vorige levens - en de lading van je toekomstig potentieel komen allemaal in het NU.

Note: 'Ik weet niet, aldus Peggy Dubro niet of dit unieke stelsel reeds eeuwen heeft bestaan, of dat dit stelsels van energiestromingen meer recentelijk aan het licht is gekomen door nieuwe inzichten en mogelijkheden van de mens of dat de veranderingen zijn ontstaan doordat er energieveranderingen van de planeet en ons bewustzijnsontwikkeling (nieuw DNA-helix). Maar één ding is wel duidelijk geworden; dit schijnbaar oneindig stelsel van licht- en energievezels kunnen we nu gaan beschouwen als de totale som van het volledige elektromagnetische energieveld, dat onze verschillende energievormen (verticaal als horizontaal) bevat, van onze kristallen geheugenstructuren én van onze DNA-codering'.

Note: de achtvormige enerige-lus of π-lus (pi-lus)

Jack Serfetti beschreef de werking van de achtvormige lus als volgt:
afb._jezus_4'Interactie van geest en materie (ziel en geest) worden 'rondgepompt' door externe boodschappen uit het verleden, de toekomst en elders; de intentie uit de toekomst maakt een lus met ervaring uit het verleden; intentie uit het verleden maakt een lus met ervaring uit de toekomst. Ergens in het midden van het lusproces ervaren we de Nu-momenten van het bewustzijn'. Het oneindige (getal-π) luspatroon staat voor de persoonlijke verbinding tussen jezelf en de Schepper: het symbool is ............. een figuur acht.

Note: Een ander essentieel kenmerk van het nieuwe inzicht is, dat op ieder chakra-niveau - bewustzijnsniveau - meerdere energielussen aanwezig zijn. Deze achtvormige lusptronen zijn kanalen of minuscule energiepoorten waardoor de elektrische ladingen (van gedachtestromen) zich verplaatsen naar de buitenwerled om te 'ervaren'. De kanalen bevatten vooraf gecodeerde informatie, die systematisch de energiestroom door de lussen volgens de innerlijke wijsheid van het individu (= de ziel) laat reguleren. De achtvormige lussen dragen bij aan het zelf-balancerende en zelfregulerende aard van het menselijk energieveld; het in balans brengen van energieën (bijv. gedachten of 'oude' herinneringen of gedachten van 'andersdenkenden').