Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Natuurlijk we weten allemaal, dat er bepaalde factoren zijn in iemands leven die groot verschil maken voor zijn of haar gezondheid en levensduur. Zo 138dragen een dieet dat rijk is aan groeten en fruit, dagelijks aerobic lichaamsbewegingen en niet roken en niet te veel alcohol drinken allemaal bij aan het bereiken van een hoge leeftijd. Dit zijn gedragingen die voor iedereen zichtbaar zijn.
Metafysische factoren zijn niet zichtbaar, zoals bewust en intentioneel leven (tot uiting komend in onze overtuigingen, gevoelens, gebeden, geesteshouding en ons optreden tegenover anderen), maar ze vervullen een belangrijke rol in de epigenetische controle van onze genen. Simpel door onze gemoedstoestand te verbeteren en stress te verminderen!

Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken, dat zoiets immaterieels als een overtuiging een fysieke aanwezigheid kan hebben in de vorm van positieve of negatieve veranderingen in onze lichaamscellen! Nu is vast komen te staan, dat deze factoren een ingrijpende invloed hebben op onze gezondheid én levensduur. Met deze wetenschap hebben we de balans van onze gezondheid in eigen hand, want alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment je genexpressie én de chemische samenstelling van je lichaam.

Laten we enkele voorbeelden bekijken die de balans in ons voordeel kunnen doen omslaan. Ze zijn stuk voor stuk gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en bevatten lessen die we vanaf vandaag in de praktijk kunnen brengen.

Je overtuigingen en je biochemie

Dr. Gall Ironson - hoogleraar psychologie en psychiatrie wijst op een correlatie tussen onze gezondheid en onze overtuigingen. Ze heeft bewezen, dat137 er een verband bestaat tussen bepaalde overtuigingen en specifieke veranderingen in het immuunsysteem.
Gedurende 4 jaar mat dr. Ironson diverse indicatoren van de gezondheidstoestand van HIV-patiënten. Eén van die indicatoren was hun viraal gehalte - de hoeveelheid aidsvirus in een bloedmonster. Ook telde ze de concentratie van de zogenaamde positieve T-lymfocyten (CD4-cellen), witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het onschadelijk maken van lichaamsvreemde  micro-organismen.
Dr. Ironson stuitte tijdens haar onderzoek op twee bijzondere indicatoren voor de snelheid waarmee het HIV zich in het lichaam verspreidde. De eerste was hun persoonlijke kijk op God. Zo schrijft ze: 'Bij mensen die God zien als een veroordelende God, loopt het aantal CD4 (T-helpercellen) twee keer zo snel terug als bij hen die God niet als een veroordelende God zien!'. Zo verklaarde een patiënt: 'Ooit zal God streng over mij oordelen'.
Een tweede factor is de persoonlijke relatie van de deelnemer met God. Het onderzoek wees uit, dat patiënten die niet geloven dat God van hen houdt, 'drie keer zo snel T-cellen verloren als zij die wél geloofden dat God van hen houdt'.
Uit dit onderzoek blijkt een enorme sterke associaties tussen spiritualiteit en de progressie van HIV's. Merk op, dat veel Amerikanen (31%) geloven in een God van 'Hel en Verdoemenis'. Slechts 23% van de Amerikaanse bevolking gelooft in een goedertieren God; 16% gelooft in een kritische God; 24% gelooft in een afstandelijke God en 5% is atheïst.

Meditatie

Een vergelijking van de resultaten bereikt door onervaren meditatiebeoefenaars met die van zeer ervaren beoefenaren als Tibetaanse-boeddhistische monniken, wees uit dat er bij de monniken een sterkere toename van de gammagolven optrad; het type dat een rol speelt bij aandachtsconcentratie, herinneringsvermogen en leervermogen. Ook bleek, dat hun hersenactiviteit toenam in die gebieden die actief zijn bij positieve emoties zoals geluk. Bij monniken die het grootst aantal jaren meditatie hadden geoefend, waren de veranderingen in de hersenen het meest blijvend.
Dit impliceert, dat we de delen van ons hersenen die onze geluksgevoelens reguleren, kunnen versterken!

Epigenetische visualisatie

In de jaren 70 werd door dr. Somonton visualisatietechnieken toegepast om kankerpatiënten te helpen zich beter tegen hun ziekte te verdedigen. 135Nancy had baarmoederkanker, IVe stadium met uitzaaiingen, maar wilde niets weten van de conventionele therapieën. Onder het motto: 'Mijn lijf heeft de ziekte gecreëerd, dus heeft het ook het vermogen om die ongedaan te maken!'. Ze bedacht een visualisatie, waarin ze zag dat er minuscule sterretjes door haar lichaam bewogen. Steeds als er een scherpe punt van zo'n sterretje een kankercel raakte, stelde ze zich voor dat de kankercel 'lek werd geprikt' en als een ballon verschrompelde. Ze concentreerde zich op wat ze at, hoe ver ze kon wandelen, op haar baden en de sterren. Daarna begon ze te visualiseren, hoe haar leven er over jaren uit zou zien.

Drie maanden na de diagnose ging ze terug naar haar behandelend arts. Ze had gewacht met het maken van een afspraak, totdat ze er innerlijk van overtuigd was dat de kanker volledig was verdwenen ...........  en dat was ook zo!
Dit detail wijst op de preventieve mogelijkheden van epigenetische geneeskunde.