Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

 

1.0 Val de Bijbel lastig, en je valt Jezus lastig!

De auteurs van het Nieuwe Testament waren gelovigen én historici. Zij namen de verhalen over die aan hen en hun vrienden waren overgeleverd door ouderen, totdat uiteindelijk een geschreven verslag werd opgesteld. En niet alles van deze auteurs werd in de definitieve versie van het Nieuwe Testament opgenomen. Besef en realiseer je, dat de auteurs van het Nieuwe Testament Jezus nooit ontmoet of gezien hebben. Ze leefden vele jaren nadat Jezus de aarde had verlaten. Zij zouden Jezus van Nazaret bij wijze van spreken niet herkennen als ze hem op straat tegenkwamen.

afb.20Maar in de periode van het vroege christendom waren er al gemeenschappen of 'kerken' ontstaan rond de lessen van Christus en - zoals overal gebeurt waar mensen zich in groepen verzamelen rond een krachtig idee - er waren bepaalde individuen binnen deze kerken, of enclaves, die vaststelden welke delen van het verhaal van Jezus zouden worden verteld en hoe! Dit proces van selecteren en bewerken zette door tijdens het verzamelen, schrijven en publiceren van de evangeliën en de Bijbel .... Zelfs enkele eeuwen nadat de oorspronkelijke geschriften waren vastgelegd, besliste een hoge raad van de Kerk nog eens welke doctrines en waarheden tot de officiële Bijbel van toen behoorden. Zaken die als ongezond of voorbarig voor de massa werden beschouwd, werden weggelaten.
De ware boodschap die Jezus van Nazaret daadwerkelijk heeft verkondigd, is door het bewerken, selecteren en herschrijven 'misvormd' geraakt en heeft ons onthouden van de meest fundamentele elementen die uitleg geven wat de ware betekenis van het leven is; van |Wie-jij-werkelijk-bent|. De kerkelijke boodschap of geloofslering(en) staat/ staan daarom haaks op wat Jezus ons wilde leren, ons wilde vertellen!

Jezus Christus is het hoogste voorbeeld, dat ons ooit is gegeven!

2.0 Jezus, het hoogste voorbeeld

Jezus' eigen visie

Maar om de ware boodschap van Jezus van Nazaret goed te kunnen begrijpen en te laten doordringen tot diep in je hart, zal je eerst 'moeten' aanvaarden of op z'n minst moeten begrijpen wat het ware doel van iedere ziel - van ieder mens - hier op aarde is.

afb. jezus 1Het ware doel van je ziel is om te zijn en uit te drukken |Wie-je-werkelijk-bent|. Daar verlangt iedere ziel naar; ze verlangt ernaar zichzelf en haar eigen ervaringen te kennen. Dit verlangen kan alleen maar ervaren worden in het leven zelf! Dit verlangen is mogelijk gemaakt doordat de ziel het fysieke lichaam omhult én doordringt tijdens haar reis hier op aarde, totdat ze weer terugkeert in het Collectieve Bewustzijn; het Hemelrijk!

Een elementair begrip in dit geloof is de permanente verbondenheid die God met je - met jouw ziel - heeft, zonder dat we dit ons misschien bewust beseffen. Het is God die zich probeert uit te drukken via jou, via jouw ziel, geest en lichaam; jij bent als het ware de handen en voeten van God. Jouw ziel is het gereedschap waarmee God zichzelf uitdrukt én ervaart. En Jezus besefte dit terdege; Jezus wist dat hij het goddelijke gereedschap was om door zijn aanwezigheid hier op aarde de liefde van God te tonen en te 'verspreiden' onder de mensen!

Jezus was het voorbeeld van zuiver Liefde!

Niemand is hoger geweest dan Jezus de Christus, maar er zijn wel anderen geweest die net zo 'hoog' afb. jezus 2waren. Christus is daarom het hoogste voorbeeld. Hij is alleen niet het enige voorbeeld dat de hoogste staat bereikt heeft. Christus is de mens-geworden-God! Hij is alleen niet het enige door God geschapen mens. Ieder mens is 'mens-geworden-God'. Ieder mens is uiteindelijke een god-in-wording!
Jezus gaf ons daarom vele voorbeelden of parabels. Mohammed deed dat ook. Meesters geven altijd voldoende voorbeelden, opdat wij het voorbeeld naar eigen vermogen kunnen interpreteren en bevatten. Ze moedigen anderen aan hun voorbeeld te volgen, om te leven zoals zij hebben geleefd, om te zijn zoals zij zijn geweest.
Iedere islamiet probeert het leven van Mohammed te evenaren. Iedere christen probeert het leven van Christus te evenaren. Iedere boeddhist probeert het leven van Siddharta Gautama te evenaren.

Geloof je dan niet, dat wij er beter aan doen om het leven van onze grootste spirituele meesters te evenaren?