Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

1.0 Jezus' missie

Jezus was dus een hoogontwikkeld wezen en kwam bij ons met een doel; hij had een missie!
Zijn missie was - ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-we-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat zijn zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

afb.14Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: 'Ik ben de weg en het leven. Volg mij'. Hij bedoelde niet 'volg mij' in de betekenis dat wij allemaal zijn 'volgelingen' zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: 'Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders'. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: 'Zonder de Vader ben ik niets'. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn 'gedrukt' om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! 'Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul'. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovig bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul ................ gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege, dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij - als energiewezen - deel uit maakt van de mensheid maar óók van het universum, de Ziel van God, ..........de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: 'Zonder de Vader ben ik niets', maar ook 'Ik en de Vader zijn Eén'. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in iedere ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

afb.15Jezus besefte terdege, dat ieder mens te beschouwen is als een drieledig wezen. Een energiewezen, dat bestaat uit een fysiek lichaam, een geest en een ziel. Je lichaam, geest (het verstand, niet de breinmassa) en ziel zijn Eén; ze vormen een onafscheidelijke eenheid tijdens het leven. Maar jij als wezen bent weer een deel van de oneindige universa. In die zin ben jij een microkosmos van God, het Goddelijke of Heilige AL, de Totaalsom en de Essentie. Je bent een energielichaam - een 'molecuul, een atomair deeltje' - van God Zelf. En dat wist Jezus.
In de boeken van Neale Donald Walsch vertelt God de precieze, ware relatie tussen de mens en God; het ultieme mysterie.'Jullie zijn Mijn lichaam. Zoals jullie lichaam zich verhoudt tot jullie geest en ziel, zo verhouden jullie je ook tot Mijn geest en ziel. Daarom: alles wat Ik ervaar, ervaar ik door jullie'.

Daarom sprak Jezus van Nazaret samen met velen die dit mysterie begrepen, een onveranderlijke waarheid toen hij zei: 'Ik en de Vader zijn één'.

2.0 Kernboodschap van Jezus

De kernboodsschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment, en wees daar een demonstratie een voorbeeld -  van !

afb.16Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: 'Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen'.
Maar wij hebben niet geluisterd. We hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn. 

Het is een letterlijke waarheid: 'Wij zijn allen Eén'. Elke ziel behoort tot Eén Ziel. Dan moet deze ene ziel de Ziel van God zijn, die zichzelf manifesteert als |Alles-Wat-Is|. Dat is exact de waarheid.
Maar de traditionele, exclusieve religies onderrichten deze waarheid niet! Als de georganiseerde religies deze waarheid leerden, zouden ze nooit kunnen onderrichten dat één mens beter dan een andere is, dat de ene ziel God beter bevalt dan de andere of dat een bepaald pad het enige pad naar de Goddelijkheid of Verlichting is.
Ze zouden nooit kunnen leren dat sommige zielen 'naar de Hemel gaan', terwijl andere verdoemd zijn tot de 'Hel'. Met het onderricht van hun separatistische filosofieën en hun uitsluitende theologieën slaan sommige georganiseerde religies niet alleen de plank mis, maar ze zijn gevaarlijk bovendien. De kernboodschap van de meeste georganiseerde religies is niet blijdschap, argeloosheid en zelfwaardering, maar angst, schuld en zelfontkenning tot verdoemenis!
En, dit is in tegenspraak tot datgene wat Jezus heel zijn leven ons heeft verkondigd!