Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

1.0 Wat is spirituele genezing?

afb. jezus 54Spirituele genezing is een herschikking van de microdeeltjes waar alle deeltjes uit bestaan. Het lichaam is niet wat het lijkt te zijn; het is geen solide massa. Het is veel meer een systeem van kleine deeltjes of energiepatronen die door ruimte en tijd van elkaar gescheiden zijn en op hun plaats gehouden worden door een in elektrisch opzicht gebalanceerd energieveld.  Als deze deeltjes zich niet op de juiste plek bevinden, manifesteert zich ziekte in het lichaam. 
Spirituele genezing is een manier om deeltjes weer in een harmonieuze verhouding te brengen – wat een goede gezondheid betekent.

Spirituele genezing is het overbrengen van genezende energie van de spirituele bron ervan naar degene die hulp nodig heeft. Spirituele genezing vindt plaats wanneer de Kracht van God – de Onvoorwaardelijke Liefde – zich door toepassing van geestelijke wetten openbaart in een levend wezen dat lijdt aan een ziekte, verwonding of misvorming en er een verbetering in de toestand optreedt die groter is en sneller komt dan het normale medische geloofssysteem zou verwachten.
Spirituele genezing maak ons bewust van de aanwezigheid van het hogere zelf: de ‘latente goddelijkheid in ons’. Om te begrijpen wat spirituele genezing is en hoe ze werkt, moeten wij inzicht hebben in onszelf en in staat waarin wij verkeren.  Wij hebben een reden om hier te zijn; onze goede of slechte gezondheid staat in nauw verband met onze persoonlijke zoektocht. De ziel in ons, ons hoger of innerlijke zelf, weet waar wij naar op zoek zijn en hoe dat hier op aarde het beste bereikt kan worden!

2.0 Genezersbewustzijn van Jezus kopiëren?

Een interessante manier om het genezersbewustzijn te ontwikkelen, is jezelf te visualiseren als toeschouwer bij één van de genezingen die door Jezus zijn verricht!

afb. jezus 55Kies er één uit die je aanspreekt, lees daarover verscheidene keren tot je er helemaal vertrouwd mee bent. Ga dan op een rustig plekje zitten met gesloten ogen, ontspan je geheel en adem gemakkelijk en ritmisch. Stel je nu in je verbeelding de plek voor waar de genezing heeft plaatsgevonden – het landschap, de gebouwen, de mensen, hun kleding en hun nieuwsgierigheid als Jezus aankomt. Stel je dan het lijden en de hoop voor van de zieke, diens smeekbede om genezen te worden en de steun die hij daarbij van de omstanders heeft. Verbeeld je vervolgens hoe Jezus eruitziet, zijn kleding, zijn haar, zijn gezicht en vooral zijn ogen en de onvoorwaardelijke liefde die van zijn hele wezen uitstraalt.
Let op zijn vriendelijkheid en zijn stem, als hij het verzoek om genezing inwilligt. Zie ook het aanvankelijke ongeloof van de zieke dat inderdaad genezing heeft plaatsgevonden en dan de vreugde en de opwinding, wanneer hij zich plotseling realiseert dat hij genezen is, gevolgd dor zijn dank en aanbidding. Voel de opwinding en de verbazing van de menigte, waarvan je deel uitmaakt. Stel je voor, wat er door je gedachten ging, toen de onmiddellijke genezing plaatsvond. Heeft dat je leven veranderd?

Stel daarom alles in het werk om je bewustzijnsniveau te verhogen, zodat het meer van je onderbewustzijn bevat en van het collectieve of universele onbewuste, waardoor je je gewaarwording vergroot. Niet alleen van je eigen ingewikkelde wezen maar tevens van de goddelijke Schepper en diens hele schepping. Hoe hoger het niveau dat je bereikt, des te beter zal je slagen in het openen van jezelf als kanaal.

Let op: ‘Macht bederft, en absolute macht bederft absoluut’. 

3.0 Zie ziekte als een kans!

Voorwaarden voor wonderbare genezing?

afb. jezus 56Wonderen van Jezus vonden plaats waar mensen geloof toonden. Verschillende keren lezen we in de Bijbel dat Jezus uitspraken deed als: "Door je geloof ben je genezen." Jezus deed alleen wonderen waar mensen er voor open stonden. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in Nazaret, waar hij was opgegroeid.

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." [Marcus 13:58, NBV2004]

Jezus was niet erg gesteld op mensen die hem achterna liepen, omdat ze zich wilden vergapen aan wonderen; hij was ze liever kwijt dan rijk:

"Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken gegeven ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging van hen heen" [Mattheüs 16:4, NBG1951]

Ziekte, hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In kerkelijke kringen spreekt men graag ven beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt de kern van de zaak niet. In een beproeving moet je namelijk laten zien wat je geleerd heb en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.
Daarentegen kan een ziekte, wanneer je die goed begrijpt en op de juiste wijze aanvaardt, je een stukje verder brengen en doen uitgroeien boven de toestand waarin je tot dan toe verkeerde. Zoals bij iedere ingrijpende crisis in het leven, waarin je gedwongen wordt pas op de plaats te maken en na te denken, kan ziekte een aanleiding zijn om je levenshouding tot nu toe te corrigeren, om tot nieuwe inzichten te komen en om er gelouterd uit naar voren te komen.

‘Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, maar ik afb. jezus 57verlustig mij in uw wet. Het is mij goede, dat ik verdrukt ben geweest’, zingt de psalmist [Ps. 119:67].

En dat is precies wat psalmist bedoelt: de ziekte kan een belangrijk keerpunt in het leven worden. Men mag zichzelf niet alleen maar kwellen met het vragen naar een schuld en direct aan straf, schande, verlorenheid en verworpenheid denken. ‘Ik ben een geboren pechvogel’. Een dergelijke instelling kan niet anders dan het lijden verergeren en de genezing verhinderen. Besef…… je hebt je genezende hulpmiddelen ‘in huis’! Want
jouw fysiek lichaam ‘draagt’ als het ware het innerlijke of hogere zelf; je genezende ‘hulpmiddel’ is de ziel. De ziel met haar ongrijpbare hogere kracht bezit het zelf-genezend-vermogen.