Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 


afb. jezus 35Jezus
 was een hoogontwikkeld wezen. Oftewel, Jezus herinnerde zich meer; veel meer. Oftewel, hij herinnerde (opnieuw) ons er bijvoorbeeld aan dat wij veel meer zijn dan wij oorspronkelijk vermoeden of weten. Niet een zielloos mechanisme - een bio-fysisch-chemisch proces -, maar een mens met ongekende mogelijkheden en een goddelijke gave. Hij wist |wie-wij-werkelijk-zijn|. Hij wist dat, en verkondigde dat!
Sommigen van ons zijn reeds hoogontwikkeld, anderen zijn zich nog aan het ontwikkelen. Zij herinneren zich in mindere mate hun goddelijke afkomst! Daarom worden er in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen.

Hoogontwikkelde wezen ontkennen niets. Ze observeren 'wat zo is'. Ze zien duidelijk 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Alles hangt namelijk af van |Wie-je-denkt-te-zijn| en |wat-je-probeert-te-doen|. Als het je doel is een leven van vrede, geluk en liefde te leiden, dan werkt geweld niet. Dat is al aangetoond. Als het je doel is om een lang en gezond leven te leiden, dan werkt dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuw-dodende, hersencellen-slopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond. Als je doel om goed voor de aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen, dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.
Als je doel is een relatie met een liefhebbende God te ontdekken en te koesteren zodat religie (het ware geloof) er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een God van straf en wraak. Ook dat is al aangetoond.
En al die dingen wist Jezus. Motiveren was daarom één van de belangrijkste pijlers van zijn boodschap. En dat was wat Jeuzs permanent deed; het vertrouwen erin hebben dat ieder mens hier op aarde eens zijn uiteindelijke doel zal bereiken. 

Jezus' grote gave was dat hij iedereen zag als wie ze werkelijk zijn, hij weigerde de uiterlijke afb. jezus 36verschijning te accepteren, hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn. Hij verlangde niet dat zij zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging.

Jezus handelde ook met medeleven - en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit (bijv. ziekten, ongeloof) hielden en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes. Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste pad naar wie zijn zijn, liep door wie zij niet zijn. Hij noemde dit geen onvolmaakt pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als perfect, en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn. Want Jezus wist, dat het leven voort komt uit onze zuivere bedoelingen. Onze ware bedoeling komt tot uiting in onze daden, en onze daden worden bepaald door onze ware bedoeling.
Net als met alles in het leven is het een cirkel. Hoogontwikkelde mensen zien die cirkel, en zien die cirkel in 'alles' terugl Mensen helaas minder of helemaal niet!

afb. jezus 37Hoogontwikkelde wezens zijn géén 'buitenaardse wezens'. Jezus was evenmin een 'buitenaards wezen'. Maar sommige individualisaties van ons - sommige individuele wezens - herinneren zich méér dan anderen! En juist dat verschil in het bewuste herinneringsproces maakt het verschil tussen mensen onderling. Want niet iedereen is zich daadwerkelijk bewust van |Wie-hij of zij-Is|. Niet iedereen beseft bijvoorbeeld, dat zuivere gevoelens de taal van de ziel is. Jezus wist dat wel en 'herkende' op die manier de ziel van Johannes de Dooper; de reïncarnatie van Elia.

Jezus wist |Wie-hij-werkelijk-was|. Jezus was op de hoogte van de grote verschillen in spirituele ontwikkeling van de mens. Hij wist dat! Jezus was ook een kind - een zoon - van God, zoals wij dat allemaal zijn; zonen of dochters van God. Maar Jezus wist ook, dat jij hier bent om een individueel plan voor je eigen 'verlossing' uit te werken. Hij wist, dat het hele levensproces er juist om gaat om je zelf te ontdekken, en je zelf te scheppen zoals wij van oorsprong - vanuit de Oerbron gekomen - zijn. Jezus wist dat gewoon en maakte dát bekend. Meer niet!

Hier volgt iets belangrijks uit: een moreel hoogstand persoon is niet langer iemand die alleen de regels volgt, maar iemand die zijn hart laat spreken. Besef en realiseer je dan ook eens, dat jij de 'creator bent van je eigen leventje'. 

Jij bent de regisseur, de schepper, en de beslisser van je eigen leventje; niemand anders!