Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

1.0 Het Christusbewustzijn

In de spiritualiteit wordt er veel over het ontwaken van het 'Christusbewustzijn' gesproken, maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

Energie van de kosmische Christus, ook bekend als christusbeginsel, de christuskracht, de christusnatuur of het christuslicht?

afb. jezus 31In het Nieuwe Testament wordt verteld dat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Op dat moment, zo gaat de vertelling, daalt de Heilige Geest op hem neer. De Jordaan staat hier symbool voor de stroom van het zijn die voortvloeit uit de oerbron, het levenswater. De historische mens Jezus wordt hier dus met zijn persoonlijke natuur symbolisch ondergedompeld in de oerstroom van het zijn, en ervaart op dat moment zijn tijdloze Christusbewustzijn. Hij is een christus geworden en zal voortaan zijn discipelen leren hoe ook zij een christus kunnen worden, dat wil zeggen, zich bewust worden van de christusnatuur die reeds in hen, en in alle mensen, aanwezig is. En zijn discipelen kunnen op hun beurt die blijde boodschap weer doorvertellen aan iedereen die het horen wil, en: 'Wie oren heeft die hore.'

2.0 Bovenbewustzijn = het Christusbewustzijn

Iedereen weet zo langzamerhand wel wat het (onder)bewustzijn is. Maar misschien is het toch verstandig dit nog eens uit te leggen; wat bijvoorbeeld het verschil tussen het hogere en bovenbewustzijn is in relatie tot hoogontwikkelde energiewezens [HOW] en het christusbewustzijn?

Je bent drie wezens in één: Je kunt deze drie wezens noemen zoals je wilt: Vader, Zoon en Heilige Geest; verstand, lichaam en geest; het superbewuste, het bewust en het onderbewuste!

3.0 Terminologieën

afb. jezus 32De termen 'het onbewuste', 'het onderbewuste' en 'het onderbewustzijn' worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Het (menselijk) bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten: 

1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn !!

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je  toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewust geest krijgt aangereikt.

De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen afb. jezus 33werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.

Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en (zuivere) geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het  volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel ; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!


afb. jezus 34Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of Verlicht Bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!
Jezus demonstreerde Goddelijkheid door Eenheid te tonen, en zag Eenheid en Heelheid waar (en naar wie) hij maar keek. In die zin waren zijn bewustzijn en Godsbewustzijn Eén, en alles wat hij in zijn staat opriep, werd manifest in zijn Goddelijke Realiteit in dat Heilige Moment.