Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

1.0 Jezus centrale boodschap

Ongetwijfeld zijn er ontelbare vragen die vele mensen hebben over Wie nu Jezus werkelijk was, want de uitwerking van Jezus’ leven is zo buitengewoon te noemen dat hij nooit vergeten zal worden. Daarom zou je één van die vragen als volgt kunnen samenvatten: ‘Hoe past Jezus in het hele plaatje?’

afb. jezus 28Jezus centrale boodschap is dat de mensen in een wereld leven die zij zelf hebben gecreëerd. De mensen leven in een niet-werkelijkheid, een illusie, een ervaring die niets te maken heeft met de Ultieme Realiteit of met |Wie-ze-Werkelijk-zijn|.
Jezus wist dat: Hij wist |Wie-hij-werkelijk-was|. En dus verklaarde hij dat tegenover iedereen die het kon horen.
Hij verklaarde nog iets anders. Hij zei, dat wij dezelfde dingen kunnen doen die hij op aarde deed. Een krachtig geloof is de sleutel tot het ervaren van deze gaven. Dat is wat Jezus onderwees.

  • Het was Jezus zelf die zei: U geschiede naar uw geloof’.
  • Het was Jezus zelf die zei: ‘Oh, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk u wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af’.
  • En het was Jezus zelf die zei: ‘Indien u een geloof hebt als een mosterzaad, zult u tot deze berg zeggen’.  ‘Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn’.

Dus als we niet in onszelf en in ons eigen goddelijk erfgoed kunnen geloven, nodigt Jezus ons met een geweldig gebaar van liefde uit om in hem te geloven. ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat u ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.  Indien u mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen’.

Is dat niet een buitengewone belofte?

2.0 Tien Geboden = Tien Beloften

Twistgesprek met de Farizeeën; het eten van brood met onreine handen

‘Niets, dat van buiten in de mens komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens komt, dat is het, dat hem onrein maakt’, [Mar. 7:15-23] zegt Jezus tegen een groep wetsgeleerden.

Toen vroegen de Farizeeën en schrift-geleerden hem: ‘Waarom handelen uw discipelen niet leven naar de overlevering der ouden?’
En Jezus antwoordde: ‘Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden’.

afb. jezus 29Zijn leerlingen vroegen hem nadien, wat hij hiermee bedoelde. En hij zei tegen hen: ‘Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik, en er te zijner plaatse uitgaat?’
‘Wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein’. [Mar.7, 20-23].

De Tien Geboden kunnen je niet helpen om je uiterlijk gedrag - je innerlijk moraal – te veranderen. Maar de gedachte - de Tien Beloften van God – dat ieder mens een vrije wil heeft, kan je doen besluiten om een ander weg in te slaan.

Ieder mens is gelijk aan ieder mens. Niemand is beter in de ogen van God! Wij zijn  allen gelijk.

3.0 Lidmaten van het lichaam van God

‘We zijn een energiedeel, een energielichaam, een molecuul van God Zelf’

Jij bent een geïndividualiseerd deel van God! Dat betekent per definitie dat je niet het Totaliteit van Begrip, Herinnering en Kennis kunt bezitten die de niet-geïndividualiseerde Ultieme Realiteit die wij God noemen, bezit.

Waarom kunnen wij niet die Goddelijke Realiteit bezitten?

Wel, om dezelfde reden waarom een druppel in de oceaan niet de kracht van de oceaan bezit, ook al bestaat hij uit hetzelfde ‘spul’. De druppel is identiek qua samenstelling en kent dezelfde karakteristieken en kwaliteiten, maar hij is niet het Collectief. Hij is de individualisatie, en de Individualisatie en Het Collectief – God -  zijn niet gelijkwaardig.

God en jij zijn dus Eén!

afb. jezus 30Jezus Christus begreep hoeveel moeite het ons kost om onszelf als een (energie)deel van God, als een deel van Gods lichaam, te zien. Jezus geloofde dit wel van zichzelf. Het was daarom een eenvoudige zaak voor hem om iedereen die zich niet kon voorstellen dat hij of zij een deel van God was, uit te nodigen om zich als een deel van hem te beschouwen.
Hij wist dat het voor ons gemakkelijker was om onszelf als broeders in Christus dan Eén met God te beschouwen. Christus had verklaard dat hij Eén was met de Vader en als wij konden geloven dat we een broeder van Christus waren, waren ook wij eindelijk Eén met de Vader en een deel van God.
Jezus moet dit punt vele malen hebben benadrukt, want het verslag over zijn leerstellingen en de bijbehorende commentaren in de Bijbel bevatten talrijke verwijzingen naar deze relatie. Wij zijn allen lidmaten van het lichaam van Christus. En als Christus één met God is, dan zijn wij dat ook! We weten het alleen niet. We weigeren dat te geloven. We kunnen het ons niet voorstellen.

Het is niet waar dat ‘samen met Jezus op weg gaan naar God gaan’ ons verplicht om door Jezus tot God te komen. Als Jezus zijn boodschap zou kunnen verwoorden in eigentijdse termen, zou hij ongeveer het volgende zeggen:
“Ik merk dat jullie niet in jezelf geloven. Jullie geloven niet dat mensen goddelijk zijn. Ongetwijfeld kunnen jullie daar een goed voorbeeld van gebruiken. Ik zal dat voorbeeld zijn. Ik ben dat . ik en de Vader zijn Eén. Ik ben de Zoon van God, en jullie en Ik (Jezus) zijn verwanten. Dat betekent dat jullie ook de zonen en dochters van God zijn!”

“Ik ben het leven en de weg. Leid jullie je leven zoals ik het mijne geleid heb; ga de weg die ik gegaan ben – dat wil zeggen, volg mij – en dan zullen jullie God ervaren. Maar als jullie zelfs niet in mij kunnen geloven, als jullie niet kunnen geloven dat |Ik-ben-wie-ik-zeg-te-zijn|, dan zullen jullie nooit kunnen geloven in jezelf. Jullie ervaring van God zal zo geod als onbereikbaar zijn, want jullie geloven niet in de mogelijkheid dat de mensheid de Godheid is; en dat is de waarheid die ik jullie ben komen openbaren”.

De boodschap die Jezus probeerde over te brengen, is dat hij niet groter was dan anderen. Niemand is groter dan een ander, want wij zijn allen Eén en niets kan groter zijn dan zichzelf. Als hij dus niet goddelijk was, zijn wij dat ook niet. En als wij niet goddelijk zijn, hoe had hij dan goddelijk kunnen zijn?

Begrijp je nu de volmaakte relatie tussen God en de mens, net als de mens die Zichzelf de Zoon van God noemt? Er bestaat geen scheiding tussen God en de mensheid!