Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

 

'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader’.

afb. jezus 10Zouden we Jezus’ uitspraken verkeerd kunnen uitleggen? Zouden we ze verkeerd kunnen interpreteren?
Nee. Zijn woorden zijn zeer duidelijk. Hij wilde dat wij jezelf als Eén met de Vader beschouwde, net zoals hij Eén is met God. En zo bad hij dat wij niet alleen het bewijs van zijn Eenheid met de Vader zouden zien, maar ook van onze eigen Eenheid met God.

‘En, Ik heilig mijzelf, voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk U, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij in ons zijn; opdat de wereld geloven da U mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die U mijn gegeven hebt, geb ik hun gegeven opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn!’

Als je nu alle afzonderlijke verzen achter elkaar zet, levert dat een bijzondere openbaring op:

 1. ‘Ik en de Vader zijn Eén’. [Joh. 10:30]
 2. ‘En de heerlijkheid die U mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. Ik in hen en U in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne dat U mij gezonden hebt, en dat U hen lief gehad hebt, gelijk U mij liefgehad hebt’. [Joh. 17:22-23]afb. jezus 11
 3. ‘En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmee U mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen’. [Joh. 17:26]
 4. ‘Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander’. [Rom. 12:5]
 5. ‘Wie plant en wie begiet, staan gelijk: alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk’.    [1 Kor. 3:8]
 6. ‘Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood’. [1 Kor. 10:17]
 7. ‘Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, tenzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt, Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? [1 Kor. 12-16]
 8. ‘Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam’. [1 Kor. 12:20]

Deze herhaalde verwijzingen, die telkens weer opnieuw de waarheid van onze eenheid benadrukken, maken het overduidelijk dat christenen hun huidige overtuigingen bniet hoeven te verzaken om de |God van Morgen| [1] te kunnen omhelzen of om de Nieuwe Spiritualiteit [2] te gaan verkennen.


[1] Nieuwsbrief ‘Het bewustwordingsproces’ – deel III, de God van Morgen, mei 2015; www.millennium-visie.org
[2] Nieuwbrief ‘Nieuwe Spiritualiteit’, december 2012

Maar hoe zit het dan als ik Jezus niet als een godheid beschouw?

afb. jezus 12Dan heb je de boodschap die Jezus ons probeerde over te brengen compleet gemist. Niemand is groter dan een ander, want wij zijn allen Eén en niets kan groter zijn dan zichzelf. Als Jezus dus niet goddelijk was, dan zijn wij dat ook niet. En als wij niet goddelijk zijn, hoe had hij dan goddelijk kunnen zijn?

Maar hoe zit het als ik mezelf niet als godheid wil zien?  Dat ik alleen Jezus als godheid beschouw en mezelf zie als een nederig, ongoddelijk wezentje dat amper waard is om Jezus’ sandalen te dragen.

Ook dan heb je de boodschap van Jezus compleet gemist en niet begrepen. Want hij kwam om ons te verheffen, niet om ons te vernederen. Hij kwam om ons op te tillen, niet om ons neer te drukken; te kleineren. Jezus zag ons niet als ‘zondaren’, maar als goddelijke wezens; energiewezens, een molecuul van God Zelf.

Jezus zei wat hij zei, deed wat hij deed – verrichte wonderen, genas zieken, bracht doden tot leven, herrees zelf uit de dood – opdat wij zouden weten |Wie-hij-was| ….. en aldus ook zouden weten |Wie-wij-zijn|. Het enige wat wij hoeven te doen is Jezus aanvaarden wie hij is – de zoon van God – en dan kunnen we ons eigen zoonschap aanvaarden én ervaren.

Wij zijn dus allemaal gekomen om de wereld te redden! [tekst: Neale Donald Walsch]