Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

God, immanent transcendent = de 'God van Gisteren'

'Transcendent = bovenzinnelijk bewustzijn, boven de grens van de ervaring liggende; overstijgend'
'Immanent verwijst naar binnen (inwonend) en staat tegenover extern of transcendent'

Transcenderen betekent iets te boven gaan; iets overstijgen. Transcenderen betekent niet altijd 'anders zijn dan'. Het betekent altijd 'groter zijn dan'.

afbeelding bos-boek1In het christelijke geloof is er sprake van zowel immanente als transcendente eigenschappen ofwel het karakter van God. Wanneer men spreekt over Zijn eeuwigheid en alomtegenwoordigheid wordt bedoeld, dat er nooit een tijd of plaats geweest is of zal zijn, waar Hij niet was, is of zal zijn. In de sterkere betekenis bedoelt men met de immanentie van God dus de stellingname, dat God voortdurend van nabij aanwezig is; als een innerlijke drijvende kracht die de ganse schepping doordringt en voortstuwt.
De meest uitzonderlijke vorm van immanentie vindt zijn uitdrukking in het pantheïsme, dat de substantie van God in elk deel van de wereld of gedeeltelijk daarin terugvindt. 'Elk moleculair deel bevat het goddelijk natuurlijk bewustzijn, het Devine Natural Awareness (DNA)'. Met andere woorden: 'God is onlosmakelijk aan Zijn schepping verbonden en dus ook met het leven, en dus ook met ons'.
In de zwakkere betekenis wijst immanentie op de mening dat God ingrijpt in de schepping, dat de Wil van God tot op de dag van vandaag de gebeurtenissen beïnvloedt. Dit standpunt wordt bijvoorbeeld verworpen door het deïsme. Deïsten geloven, dat God zich na de schepping van het heelal terugtrok en niet meer actief aanwezig is.

Bepaalde religies (bijvoorbeeld het pantheïsme, hindoeïsme) sluiten aan bij de 'krachtigere' visie van immanentie, andere religies verwerpen haar.afbeelding bos-boek3 Het tegenovergestelde idee van immanentie is, dat God ver verwijderd of transcendent is. God is transcendent; Hij maakt géén deel uit van de schepping. 'Zijn heerlijkheid gaat ver, ver boven de schepping uit'. Een transcendente God impliceert (volgens de RKK-website) ook dat Hij absoluut en onaantastbaar is; een God die je als gelovige moet vrezen! 'God zelf is transcendent: Hij is niet voelbaar, Hij is niet en Hij is ook niet benaderbaar. Jezus en de Heilige Geest zijn dat wel. Jezus is duidelijk te benaderen, of was dat; de Heilige Geest is duidelijk aanwezig tijdens het Pinksterwonder om het zo maar te zeggen', aldus de RKK-geloofsleer. 

Wat voor een soort God bent U?

afbeelding bos-boek2God wordt van oudsher gezien als ultiem en beslissende factor én de laatste 'grens'. Maar de huidige, moderne samenleving is altijd verstrikt in het theïsme: de opvatting dat er een God boven in de hemel zit en de mensen beneden op aarde. 'Wij zijn afgescheiden van God'. Maar elk fatsoenlijke theologie zou met een A-theïsme moeten beginnen: een protest tegen al te menselijke godsbeelden.
Plato
beschreef God als transcendent; ver boven alles uitgaande. Aritstoteles daarentegen schreef, dat alles in beweging is; dus moet er uiteindelijk een Beweger zijn die zelf niet bewogen wordt. Deze onbewogen Beweger is daarmee immanent.
Maar wie of wat is God nu eigenlijk? Hoe zou jij Gods karakter nu in deze moderne tijd willen omschrijven? Hoe zou jij God nu willen definiëren?

God is het Hoogste wezen. Oftewel het Hoogste dat was, is en zal zijn. God is géén persoon, plaats of ding. Merk op, dat een 'wezen' géén ding is, maar een Proces. God is het Geheel van Alles. Het Begin en het Einde. Alfa en Omega. De Vraag en het Antwoord. De Bovenzijde en de Onderzijde. Links en Rechts. Hier en Nu. Voor- en Nadien.
God is de Onbewogen Beweger. God is Licht. God is de Duisternis, die het Licht schept en mogelijk maakt. God is de Oneindige Goedheid en het 'kwaad' dat de 'goedheid' goed maakt. Dit Alles is God; het Geheel van ALLES! God is het Proces; het Proces dat alles in Beweging brengt! Het Proces dat Leven heet. God is Leven en het Leven is God.

Het leven is een proces van ontwaken. Het is een wordingsproces voor ieder wezen!