Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Mantra's

1. Wat is een mantra?

Het woord mantra bestaat uit twee Sanskriet-stamwoorden. Het eerste 'man' betekent doorgaand of voortdurend denken. Het tweede 'tra' betekent vrij of vrij zijn. Mantra is een proces waarmee je jezelf bevrijdt van zorgen of twijfels, maar niet van bewustzijn. Om kort te gaan, mantra is een manier om het denken te overstijgen en het bewustzijn naar een veel hoger niveau van spirituel-zijn te brengen. Mantra is de eenvoudigste manier om kennis te maken met de Kosmische Energie en deze te leren in dienst van jezelf te stellen.

2. Het doel van een mantra

002Het doel van het beoefenen van een mantra is de geest op vrede, rust, sereniteit en gelijkmoedigheid te richten, waardoor je dieper in het bewustzijn kunt doordringen. Ware mantra bevrijdt je dan ook van de beperkingen van het denken.

Een mantra is een mystieke klank of een combinatie van klanken. Iedereen weet dat geluiden invloed uitoefenen op de psyche; de geest. Zo voelen we een soort lichamelijke pijn als we een hoge hoge toon horen; we neigen om in elkaar te krimpen. Hetzelfde gebeurt met een piepend krijtje op het schoolbord; de meeste mensen krijgen er kippenvel van. Omgekeerd hebben lage, diepe tonen een kalmerende en rustgevend effect; het kabbelend rivierbeekje, het getjilp van de vogeltjes, etc.
Elke mantra heeft een specifieke intonatie of een specifiek klankpatroon. Een mantra is een geluidstrilling, die ook in het causale (fysische) en astrale (metafysische) universum bestaat.

3. Het beoefenen van een mantra

Het is een methode die erop gericht is om tijdens het ademhalen klinkers uit te spreken, die vibraties in het sympathische en para-sympathische zenuwstelsel veroorzaken. De methode werkt niet alleen op de bloedsomloop, maar ook op de endocriene klieren en de vitale organen.
043Van nature richt de klank zich op het aller diepste van de ziel! Want een klank communiceert direct met de geest; de klank is een uiting van de geest. Maar de taal van de ziel is zuiver emotie. Daarom stelt de mantra de mens in staat terug te keren naar het centrum van zichzelf, de plek van spirituele zuiverheid daar waar iedere zuivere schepping plaats vindt én mogelijk wordt gemaakt.

Vibraties wekken dus emoties op. Onze taal kent vijf klinkers: a, e, i, o, u. Iedere klinker is werkzaam op een specifiek gebied; de < a > werkt op het bovenste gedeelte van de borstkas; de < e > werkt op de nek; de < i > op het strottenhoofd, de neus en het hoofd; de < o > op het middengedeelte van de borstkast en de < u > op de maag, de lever, de onderbuik en de geslachtsorganen.
Nu is het verstandiger om dit zelf uit te proberen en wel op de volgende wijze:

Oefening no.1 Leg je hand plat, midden op je borst en maak dan de klank <aaaaaaaa......>. Je kunt zo veel variëren als je wilt met deze trilling, harder of zachter, korter of langer. Wees niet bang om hiermee te experimenteren of te spelen met de klank die uit je mond komt, van toonhoogte te044 wisselen om te ervaren en te voelen hoe die klank in je resoneert.

Oefening no.2 Experimenteer nu met de letter < i > door je hand plat boven op je hoofd te leggen. Zet nu de klank < iiiiii .... > in. Je kunt desnoods heel zachtjes je neus dichtknijpen. Je voelt dan de klank in de holte van je verhemelte resoneren.

Oefening no 3. Ga op dezelfde manier verder met de andere klinkers. Leg je hand losjes drukkend op je keel voor de < eeeee..... > en de hand op de maag, onderbuik voor de < uuuuuuu.....>

Oefen meerdere malen per dag; per klinker 2 á 3 minuten!

Besef dat de kracht van een mantra groot is. Je zult dit idee beter begrijpen, wanneer je bedenkt dat de woorden die wij mensen uitspreken de uitdrukking vormen van onze gevoelens, onze ervaringen en dus van ons diepste en van het hele wezen, dat jij bent op dat ene moment!

4. Het beste moment van beoefenen van een mantra

Het beste moment om mantra's te beoefenen is tussen half vijf en half zeven 's morgens, bij voorkeur op een rustige meditatieplek. Bloemen en wierook helpen bij het tot stand brengen van een goede trilling. Het vertrek moet eenvoudig én schoon zijn. Het helpt enorm om, voordat je met de mantra begint, een ontspanningsoefening te doen die de geest rustig maakt.

5. Een mantra reciteren, hoe gaat dat?

045Het is van essentieel belang dat je bewust bent van het wezen van een mantra, zodat je Eén bent (ziel, geest en lichaam). Je moet begrijpen dat er géén echte scheiding bestaat tussen het woordje van de mantra, zijn energie en de persoon die de mantra reciteert. Je moet van dit concept doordrongen zijn, als je wilt dat de mantra met al zijn kracht werkzaam is.
Dit is de reden waarom je het begin de mantra hardop moet herhalen. Als je hieraan gewend bent geraakt, herhaal je de mantra zachtjes, al fluisterend. De laatste stap is een herhaling in stilte (in je hoofd) terwijl je ervan bewust bent, dat de mantra en zijn energie je hele wezen vervult.
De mantra stelt je in staat al je energie te richten op wat je doet, maakt je efficiënter en beheerst.

Het is belangrijk dat je volledig ontspannen bent. Waarom? Welnu, als je je laat 'opvreten' door stress (of er nu lichamelijke, psychische of sociale oorzaak is), raakt je geleidelijk 'vol' met negatieve enerigeën of patronen. Deze ophoping van schadelijke energie - gedachten - die vaak in 'chronische stress' verandert, tast uiteindelijk op verschillende plaatsen je individueel elektromagnetisch energieveld aan (aura-veld is voortdurend in interactie met onze kosmische omgeving) en zorgt ervoor dat de vibraties in het aura-veld worden verlaagd. Met als gevolg dat je verminderde concentratie en wisselvalligheid leidt tot beoordelingsfouten; de plannen komen moeizaam van de grond en je raakt het zelfvertrouwen kwijt.

6. De Bija-mantra OM

046De Bija-mantra behoort tot de goddelijke klanken die niet uit de menselijke geest voortkomen, zo is de gedachte van zieners-helderzienden uit vervlogen tijden. Ze zijn bijzonder van aard en werden 'bija' genoemd, dat betekent 'zaad'. Deze mantra is te beschouwen als de oorsprong van de meeste mantra's  en heeft als functie ze 'dynamisch' te maken. De klank OM draagt de essentie van het leven in zich, die de basis vormt van ieder bestaan. De mantra OM - die eigenlijk als A.U.M. wordt uitgesproken - zal je in staat stellen om mbv. zijn trillingen inwendige spanningen op te lossen. De klank OM of A.U.M. leidt tot het resultaat, dat de vitale centra met energie worden gevuld, het zenuwstelsel tot rust komt en de geest ontspant. Deze eenvoudige oefening bereidt je voor op actie, houdt futloosheid weg, verjaagt negatieve emoties en beschermt je tegen ongunstige astrale invloeden! Doe deze oefening het liefst in de ochtend.

De techniek is vrij eenvoudig. De ademhaling wordt onderverdeeld in drie fasen, waarbij elke fase overeenkomt met een klank.

 1. De klank < AAAAA.....>  is verbonden met de buikademhaling;
 2. De klank < UUUUU.....> (in feite maakt de mond een gesloten O) is verbonden met de borstademhaling;
 3. De klank < MMMM......> is verbonden  met de hoge borstademhaling.

A. Eerste fase - Klank A, de buikademhaling

 1. Ga zitten in één van de volgende houdingen:
  * In de halve lotushouding, de kleermakerszit. Rechte rug, blik op ooghoogte en de kin een beetje ingetrokken, de handen op de knieën;047
  * Op de hurken. Leg een kussen onder je enkels, handen plat op de bovenbenen;
  * Op een stoel met een rechte rugleuning met de handen plat op de bovenbenen.
 2. Wanneer je prettig zit in de gewenste houding, luister dan 2 minuten naar je 'gewone' ademhaling.
  Ga dan over op de buikademhaling (de buit komt omhoog en 'drukt zich' naar voren) en maak de klank < AAAAA....>. Leg je handen op je buik, ter hoogte van je navel. Voel de ademhaling onder je handen komen.
 3. Adem in en maak vervolgens de klank < AAAAAA....>, terwijl je uitademt!
 4. Sluit je mond na het uitademen en adem in door je neus, terwijl je je buik als een luchtballon voelt uitzetten.
 5. Spreek opnieuw de klank < AAAA......>  uit en voel je buik langzaamaan weer intrekken.
 6. Herhaal de stappen drie en vier negen keer! 

B. Tweede fase - Klank U, de borstademhaling

 1. Adem uit en voel hoe je borstkastonder je handen inzakt.048
 2. Adem in en voel hoe je borstkas onder je handen uitzet.
 3. Maak de klank <OOOOOOO.....> (de |O moet een beetje gesloten zijn), terwijl je uitademt.
 4. Doe je mond dicht en adem in door de neus om de borstkas opnieuw met verse lucht te vullen.
 5. Herhaal de stappen drie en vier negen keer!

C. Derde fase - Klank M, de hoge borstademhaling

 1. Adem uit en voel hoe de sleutelbenen en de schouders naar beneden gaan.
 2. Maak de klank <MMMMM.....> (met gesloten mond) terwijl je krachtig uitademt.
 3. Adem in en voel hoe je borstkas omhoog komt.
 4. Herhaal de stappen drie en vier negen keer!

D. Vierde fase

049Naarmate de oefening beter gaat, je ademhaling vloeiender en vlotter verloopt, kun je je meer op de trillingen concentreren, die door de klanken <AAAAA..., OOOOO..... en MMMM....> worden voortgebracht. Je legt hiervoor je hand respectievelijk op het borstbeen voor de klank A, en vervolgens een beetje hoger voor de klank O.
Wanneer je nog meer bedrevener hierin bent, kun je de trillingen van de klank < MMMMM....> horen en voelen als je de kraakbeen in de neus lichtjes met je vingers aanraakt, terwijl je hand in de nek legt of op je voorhoofd!