Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

1. Inleiding

cherryDe meeste mensen in onze cultuur zijn afgesneden van hun bewustzijn van |wie-zij-werkelijk-zijn|. Zij hebben tijdelijk of permanent hun bewuste verbinding met hun hogere zelf - de ziel - verloren. Zodoende hun macht en verantwoordelijkheid over hun leven zijn ze kwijt geraakt. Maar op één of andere wijze hebben ze ergens in hun binnenste een gevoel van machteloosheid, hulpeloos om hun leven of de wereld om hen heen daadwerkelijk  te kunnen veranderen. Dit gevoel van hulpeloosheid is er de oorzaak van dat zij zich overcompenseren!
Zij streven uit alle macht om enige controle over hun leven te bezitten. Zij raken emotioneel gehecht aan dingen en mensen buiten zichzelf, waarvan ze denken dat zij nodig zijn om gelukkiger te worden. Zij voelen dat er iets 'ontbreekt' binnenin hen, en worden daardoor gespannen, bezorgd en raken in de stress. Vanuit deze stresssituatie bepalen de meeste mensen hun doelen en trachten zij te creëren wat zij in het leven willen, maar jammer genoeg werkt dit niet. En de reden is, dat wij niet geaard-zijn waardoor het chakra- en aurasysteem 'energetisch vervuild' is geraakt!

2. Onszelf genezen!

Eén van de grondprincipes van de holistische gezondheidswijze is, dat we onze fysieke gezondheid niet kunnen scheiden van onze emotionele, mentale, geestelijke zijnstoestanden. Alle drie vlakken zijn onderling verbonden, want je bent een drieledig energiewezen bestaande uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. Een fysieke kwaal in het lichaam weerspiegelt dan ook altijd een conflict, een spanning, een bezorgheid, of een disharmonie op andere zijnsvlakken. Wanneer we dus een kwaal hebben, is dit voor ons onvermijdelijk een aanduiding om onze emotionele en intuïtieve gevoelens - onze gedachten en herinneringen; onze overtuigingen of standpunten - eens grondig te onderzoeken. Te kijken wat we er zelf aan kunnen doen om het natuurlijk evenwicht en harmonie in ons bestaan te herstellen. We doen er goed aan om te leren luisteren naar wat er zich innerlijk in ons afspeelt! 

pearsEr vindt een voortdurende communicatie tussen ziel, geest en lichaam plaats; het zgn. scheppingsproces dat vanuit de drie elementen - gedachte, woord en daad (doen, handelen) - wordt bewerkstelligd. De ziel schept of vormt het concept; de geest reageert en schept overeenkomstig het concept of het idee van de ziel - haar meest intense verlangens om te ervaren - een nieuwe situatie, een nieuw doel. De geest kan dus de communicatie - het 'berichtje' van de ziel - interpreteren overeenkomstig zijn eigen individuele opgedane levenservaring en zijn geloofssysteem (overtuigingen), en meldt het lichaam te reageren op een wijze die hij - de geest - geschikt vindt. Als het geloofssysteem van de geest (zowel op het bewust als het onbewuste vlak; de gedachte achter de oorspronkelijke gedachte) zegt dat het passend of onontkoombaar is om in een bepaalde situatie ziek te worden, dan zal hij het lichaam dienovereenkomstig dat gewenste signaal of gedrag afgeven.
Het lichaam zal bijvoorbeeld symptomen van ziekte gaan vertonen en uiteindelijk ook daadwerkelijk ziek worden. Het hele gezondheidsproces is zo doende, dicht verweven met onze diepste gedachten en ideeën over onszelf!

Mensen worden ziek, omdat ze op een bepaald innerlijk vlak geloven dat ziekte een geëigend of onvermijdelijk antwoord is op de één of andere situatie of omstandigheid. Dat het op één of andere manier een oplossing lijkt voor één of ander onbeslist en onverdraaglijk innerlijk conflict.
Nu ben ik niet van mening dat alle ziekten een simpel probleem zijn met pasklare verklaringen en oplossingen. Zoals met al onze problemen, zijn er vaak veel complexe factoren. Maar misschien kunnen we met de volgende gedachte een nieuw standpunt innemen:

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd.
Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking - de allerhoogste wensen van de ziel - des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid
.

3. Het creatief bewustzijn

Creatief visualiseren, mediteren, aarden en centreren, ademhalingsoefeningen zijn niet alleen maar technieken, maar is uiteindelijk een staat van bewustzijn. Het is een bewustzijn waarin wij tot het diepe besef komen, dat we permanent de scheppers zijn van ons eigen leventje (ons eigen universum; jij bent een energiewezen) en daarvoor elk moment de verantwoordelijkheid dragen. God niet!

Er is géén scheiding tussen ons hart en ons hoofd; géén scheiding tussen ons hoofd en ons innerlijke zelf, géén scheiding tussen ons en het universum, géén scheiding tussen ons en God; wij zijn een goddelijke expressie van het creatieve principe op dit vlak van het bestaan. Wij zijn mede-scheppers van het universum én hoeders van deze aarde.

4. Wat is een chakra?

strawberryIn je lichaam bevinden zich energiecentra die chakra's worden genoemd. Chakra's zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem!
Het chakra-systeem is dus een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is energie in de vorm van herinneringen en gedachten, die opgeslagen liggen in alle lichaamscellen. Informatie zowel van het heden als het verre, vorige verleden!

Je persoonlijk energiestelsel bevat energiepatronen - chakra's - die bepalen |wie-je-bent|, doordat ze regelen hoe jij jezelf in en door je lichaam doorbrengt. Deze energiepatronen bevinden zich bij alle mensen op dezelfde plaats.
Je individualiteit komt tot uiting doordat je vrij bent te kiezen welke energie-kwaliteit (bijv. de kosmische of de chakra-energieën) je door je lichaam laat stromen. Sommige mensen noemen de manier waarop je deze energieën door die patronen laat stromen je persoonlijkheid. Omdat de manier waarop het gebeurt, bepaalt hoe je overleeft, jezelf voelt, bemint, communiceert, begrijpt, waarneemt, vertrouwt en schept. En .... hoe en op welke wijze jij je goddelijke liefde 'ten toon spreid' vanuit je hele chakra- en aurasysteem!

 1. Chakra's kun je ook omschrijven als de 'organen van het menselijke energieveld' [aura], die de energie (stroming) voor het lichaam én het etherlichaam (lichtend lichaam of aura) verzorgen.
 2. De belangrijkste kruispunten, energiepoorten of energiecentra worden als 'hoofdchakra's' gedefinieerd, die het aura-veld voorziet van de afbeelding bos-boek1benodigde levensenergie of -kracht.
 3. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen, waar de activiteit van de zenuwen sterk geconcentreerd is, én met de endocriene klieren. De chakra's zijn de zenuwcentra van energiecentra langs de wervelkolom of energiezuil van zuiver Licht in het fysieke en het elektromagnetische energieveld of aura.
 4. Chakra's hebben op het bewustzijn eenzelfde uitwerking als een draaikolk op water. 'Ze draaien als een draaikolk dingen af of trekken ze aan'. Dit is beeldspraak die ook nu nog steeds van toepassing is, echter de werking van de chakra's - het functioneren - is anders dan tot nu toe werd voorgesteld [De oude chakraleer of- kennis].
 5. De chakra's worden in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra's gelokaliseerd in ons fysiek lichaam.
 6. We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma's bevat over hoe we verschillende  aspecten van ons leven aanpakken of her-beleven. De schijf die alle informatie bevat uit alle (vorige) levens, maar ook uit het heden!

5. De belangrijkste functies/ kenmerken van een chakra

De allernieuwste inzichten over de wijze waarop een chakra in het fysieke lichaam en het aura-veld functioneert.

 1. De chakra's - de chakra-knooppunten - zorgen voor de doorstroming van energieën tussen de verschillende niveaus; de opwaartse- en de afbeelding bos-boek2neerwaartse energiestromingen ofwel de manifesterende en de bevrijdende energiestroom én niet te vergeten de horizontale energiestromingen die het 'communiceren' met de buitenwereld mogelijk moet maken.
  Je hebt je chakra's nodig om te 'leven', om te functioneren in deze wereld. Je hebt de wereld en de medemens en dus je chakra- en aurasysteem nodig om te ervaren |wie-je-werkelijk-bent| op dit unieke NU-moment! Zonder dit unieke energiesysteem kun je niets wezenlijks ervaren en dus kun je niet innerlijk groeien; ontwikkelen of evolueren!
 2. Het nieuwste inzicht is gebaseerd op de nieuwste visie op het aardmagnetisme, waarin het hart van de chakra of de kern van de energiebron wordt voorgesteld als een energie-generator die permanent een achtvormige lus-patroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën teweeg brengt. Een permanente energiestroom in en door de oneindige achtvormige lus creëert.
 3. Iedere chakra kan worden voorgesteld als een 'donut-energievorm' (het basisprincipe van ieder chakra-bewustzijnsniveau); een generator of de energievoorziening van ieder bewustzijnsniveau. Het fysieke hart is bijvoorbeeld de sterkste generator van elektromagnetische energie in het menselijk lichaam, die het grootste elektromagnetisch veld van alle organen in het lichaam creëert. De buikstreek en het hoofd - de hersenen - zijn de andere twee sterke energievelden.
  De generator-principe is op en rondom ieder chakra-niveau te vinden en wel als een energievorm die een oneindig grote 'donut-energievorm' omschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informatie middels de aanwezigheid van achtvormige lus-patronen, geldt. Dit is dus de kernactiviteit van iedere chakra-knooppunt!
 4. Een tweede herkenbare stroompatroon binnenin deze 'donut-energievorm' is de horizontale, achtvormige lus-patroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam herkenbaar, zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn. Dus ieder chakra-niveau kent vier horizontale stroomrichtingen - het noorden, zuiden, oosten en het westen; de vier windrichtingen!
 5. Mijn persoonlijke mening omtrent dit generator-principe - de 'donut-energievorm' - is, dat deze unieke energievorm in en rondom ieder chakra-afbeelding bos-boek3knooppuint nog uitgebreid dient te worden met twee essentiële energiepatronen, namelijke de twee verticale achtvormige lus-patronen in verticale stroomrichtingen; in de richting van de noord- en de zuidpool.
 6. Samengevat: ieder chakra-knooppunt kan worden voorgesteld als een energie-generator met vier horizontale en twee verticale stromingspatronen. Iedere stromingsrichting kan worden voorgesteld als een oneindige energie-lus die energie aantrekt of afstoot uit zijn directe omgeving.
 7. Afbeelding van de zes stromingspatronen.
  chakra energiestroom 1 JPEG afb. nov. 2013chakra energiestroom 2 JPEG afb. nov. 2013chakra energiestroom 3 JPEG afb.nov. 2013chakra energiestroom 4 JPEG afb. nov. 2013

6. Het schonen en openen van de energiecentra

'Het schonen = energetisch reinigen van de chakra's'

 1. Ga staan of op de grond liggen, armen langs je lichaam. Sluit je ogen, ontspan je en adem rustig diep en langzaam.
 2. Verbeeld je, dat de kruin van je hoofd omgeven wordt door een gloeiende kristallen bol gevuld met een wit-goud licht.afbeelding bos-boek4
 3. Adem diep en langzaam in en uit, waarbij je aandacht volledig op deze kristallen bol vestigt. Je voelt de warme stralen in je hoofd en kruin; je hoofd wordt steeds warmer en warmer.
 4. Blijf gedurende enkele minuten je concentreren op deze bol en adem rustig in en uit.
 5. Verplaats nu de kristallen bol naar het keelcentrum - de keelchakra - door als het ware de kristallen bol met beide handen beet te pakken. Verbeeld je nu weer, dat er goud-witte lichtstralen vanuit je keel uitstroomt. Je keelcentrum - de schildklier - wordt nu steeds warmer.
 6. Adem meerdere malen in en uit, en vestig je volledige aandacht op dit unieke licht.
 7. Laat je aandacht nu langzaam omlaagglijden naar het centrum van je borst; de hartchakra. Verbeeld je weer, dat het witte-goud licht uitstraalt vanuit het centrum van je borst.
 8. Adem weer vijf maal diep in en uit, terwijl je voelt hoe de energie zich steeds meer de borstkas opvult en voor een steeds warmer en prettiger gevoel zorgt in en rondom je hart(streek).
 9. Verplaats de kristallen bol nu vervolgens op dezelfde manier naar de buikstreek (de zonnevlecht of de plexis solaris), de onderbuik (heiligbeen- en de staartbeenchakra) en ten slotte je beide voeten. Voel hoe de lichtenergie op de verschillende chakra-knooppunten uitstraal en uitzet. De warmte aan haar omgeving afgeeft.
 10. Verbeeld je nu, dat alle lichtbollen tegelijkertijd gaan gloeien, zodat het lichaam (de chakra-knooppunten) als een ketting met edelstenen of gloeilampjes, die goud-witte lichtenergie uitstralen.
 11. Adem diep in en verbeeld je dat de energie omlaag stroomt langs de snoer waarop alle gloeilampjes zijn aangesloten; vanaf je kruin tot jeafbeelding bos-boek6 voeten de aarde in.
 12. Als je inademt, verbeeld je dat de energie omhoog stroomt via beide voeten, bovenbenen, bekkenstreek langs de wervelkolom naar de kruin toe, de wijde wereld in.
 13. Visualiseer deze omhoog gaande energiestroom (de aarde-energie) en de omlaag stromende energie (de kosmische energiestroom) een aantal keren.
 14. Herhaal dit een paar keer, zolang je maar wilt. Uiteindelijk zul je een diep ontspannen gevoel ervaren.

Deze eenvoudige oefening kun je uitbreiden met specifieke ademhalingsoefeningen én een 'handbeweging' op ieder chakra-niveau!

Neem als voorbeeld het openen van de hartchakra:

 1. Verbeeld je, dat het hart wordt omgeven door een gloeiende kristallen bol van wit-goud licht.
 2. Richt je aandacht op je hart en leg je linker- of rechterhandpalm op je hart ter ondersteuning bij het uitademen.
 3. Laat de lichtenergie gedurende enkele seconden in de hartstreek of de hartchakra ronddraaien als een wervelwind.afbeelding bos-boek7
 4. Adem vooral goed uit via je hartchakra door je volle aandacht te richten op je hartchakra. Maak tijdens het uitblazen van de adem tegelijkertijd gebruik van je hand, die een beweging naar voren maakt tijdens het uitblazen of gebruik een visualisatieoefening bijvoorbeeld een 'spuitende bloemenfontein' als hartchakra.
 5. Tracht het uitblaas-proces zo lang mogelijk vol te houden en probeer de handpalm langzaam naar voren te halen alsof je het gevoel hebt dat je de hartchakra aan het opentrekken bent. De uitmonding van de hartchakra zit als het ware 'geplakt' aan de binnenkant van je hand.
 6. Blijf gedurende enkele minuten je aandacht richten op je hartchakra. Adem in gedurende 4 seconden; adem vasthouden in de hartstreek of hartchakra 2 seconden en adem uitblazen via de hartchakra gedurende 8 seconden.
  Er komt een moment dat de borststreek een warme tinteling zal weergeven.

Er zijn ontzettend veel fysieke houdingsoefeningen die ervoor zorgen dat je chakra's kunt openen en kunt opladen. Een praktisch voorbeeld is het zgn. 'nek-rollen'; het openen van de keelchakra. Het bijbehorende afbeelding spreekt voor zich.

Afbeelding 'nek-rollen'

 Afb. nek-rollen

7. Wat is een aura?

'De nieuwste inzichten'

gratis foto5Onder de aura of het menselijk energieveld wordt enerzijds iemands uitstraling verstaan, anderzijds het elektromagnetisch spanningsveld dat het lichaam als een fijnstoffelijke huid omgeeft. Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd, dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling (een lichtshow) heeft.

Als we nu het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan - zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten - te meten zijn in bijvoorbeeld een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en staat in nauw verband met onze gezondheid.
Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, (zwarte) vlek of kleurverandering. De aura of het menselijk energieveld is dus te beschouwen als een weerspiegeling van zijn of haar (psychische) gedachten en (fysieke) gevoelens.

8. Wat zijn de nieuwste kenmerken van een aura?

'Het Nieuw menselijk energieveld'

Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60-70'er jaren theoretische modellen ontworpen, die de aura in verschillende lagen of niveaus verdelen. Deze opeenvolgende niveaus of lagen (ook wel schillen genoemd), die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel '(energie)-lichamen' genoemd. Elk volgend 'lichaam of schil' is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt.

gratis foto10Heden ten dage is deze kennis van de energielagen of de energielichamen met verschillende 'dichtheden' niet meer up-to-date, omdat het menselijk energieveld te beschouwen is als een deel van een veel groter universeel Energieveld. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, 'gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen' energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke 'uitstraling en dichtheid' of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van het Oneindige Universum waar géén grenzen zichtbaar en nodig zijn.
Ook wij staan dus in permanente verbinding met dat onnoemelijke Universele Energieveld, van waaruit wij onze levenskracht of levensenergie (mogen) putten of ontvangen. Wij zijn een wezenlijk deel van dit Oneindige Energieveld. Simpel gezegd: 'Zo Boven, zo beneden'.

In deze tijd heeft dus zich een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld om de mens ontwikkelt - zo vermoed ik -, die permanent 'gevoed' wordt met de Kernenergie, de Kosmische Levensenergie, de Energie van God ofwel dit nieuwe energieveld is verbonden met een Oneindig Universele Rasterstructuur.

Nieuw inzicht 1.
Het menselijk enerigeveld bestaat dus - zo blijkt nu uit recentelijk wetenschappelijk en paranormaal onderzoek - uit een grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk - het zgn. 1e hyperveld - vormen. Géén lagen of gestapelde schillen zoals een ui!

Nieuw inzicht 2.
gratis foto 6Het menselijk energieveld of rasternetwerk maakt deel uit van een oneindig energieveld, die ook wel de Ziel van God wordt genoemd. Dit Universeel Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf, middels impulsen (frequentiepatronen; regelmatige frequentie-impulsen ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijk energieveld (1e hyperveld of elektromagnetisch energieveld) sterk zal beïnvloeden.
Op die manier treedt er een permanente interactie op tussen mens en de kosmos, tussen God,|Alles-Wat-Is| en de mens. Besef, dat je nooit alleen bent. Je bent nooit afgescheiden van dit Universele Rasterstructuur of -Netwerk; van de kosmos. Er bestaan dus ook géén uiterlijke, fysieke grenzen aan je aura of elektromagnetisch energieveld.

Nieuw inzicht 3.
Wij zijn elektromagnetische lichtwezens (koolstof-chemisch-elektrisch) en maken dus deel van dit supergrote elektromagnetisch Spectrum. Het foton is het kleinste kwantum van dit energieveld en het is ook de 'boodschapper' die de communicatie tussen de deeltjes van het elektromagnetisch veld - de oneindig aantal knooppunten van dit energieveld - tot stand brengt.
gratis foto 17Ons energieveld (aura) is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk (persoonsgebonden structuur, aan niemand gelijk), dat permanent interacties met elkaar en structureel met haar omgeving vibreert.
De golven die door het netwerk bewegen, zijn informatiegolven die verband houden met het bewustzijn. Vanuit ieder bewustzijnsniveau of chakra-niveau worden achtvormige, oneindige lus-patronen waargenomen die permanent in verbinding staan met het aura-veld of specifieker gezegd met knooppunten in het oneindige netwerkstructuur dat aura heet. Deze achtvormige horizontale lus-patronen die uit alle chakra's in de vier windrichting als het ware 'uitsteken, fungeren als een soort feedback-lus. Op deze bijzondere wijze is het mogelijk om met het aura-veld én de medemens te communiceren. 
'Je hebt je omgeving - de wereld - nodig om te communiceren; om te 'leven', om te ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|'.

Nieuw inzicht 4.
In tegenstelling tot de (kern)gedachte van Peggy Ph. Dubro [UCL®] die beweert dat het aura-veld ingekapseld wordt door lange 'energievezels of krachtlijnen' (twaalf hoofdvezels, die een multidimensionale netwerkstructuur vormen) aan de voorkant, achterkant en de zijkanten in de buitenste 'rand of schil' van het aura-veld, ben ik van mening dat het aura-veld géén uiterste begrenzing of géén buitenste schil of rand kent, heeft of ooit heeft gehad!
boom 1eDe aura zal in haar verst mogelijk bereik een steeds minder fijne, minder dichte gestructureerde energievorm - superfijne substanties en hogere vibraties - vertonen, dan dicht bij en rondom het fysieke lichaam waar het een zeer compacte, hechte energiestructuur vertoond! Deze compacte energiestructuur is voor paranormaal begaafden of 'zieners' dan wel waarneembaar in de vorm van kleuren of energieflitsen! De energiestructuur die het verst van het fysieke lichaam is verwijderd is niet meer waarneembaar voor de geestesoog, maar bestaat wel degelijk! [Veel meer informatie is te lezen in het menublokje 'Aura, geest en lichaam'].
De 'reikwijdte' van een aura-veld is dus in wezen onbeperkt! Maar niet iedere aura-veld is even 'krachtig' genoeg om die grote reikwijdte - de energetische uitstraling - te realiseren, zoals Jezus dat had. De gemiddelde nog waarneembare 'begrenzing' ligt op circa 60 á 70 cm - de gestrekte armlengten, links en rechts - van je lichaam.

Nieuw inzicht 5.
Het nieuw menselijk energieveld is dus opgebouwd uit een persoonsgebonden, uniek geometrische vorm die aan verandering onderhevig is.
Mijn persoonlijke gedachte is, dat geometrische, harmonische vormen in het vacuüm - of hyperruimte of 1e hyperveld - gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur én een persoonsgebonden rasterstructuur van een bepaalde geometrische vorm (viervlak, achtvlak, etc.), hoewel dit wetenschappelijk nog niet is onderzocht of bewezen is.
Hierbij kun je bedenken, dat ieder menselijk energieveld gebonden is aan een persoonlijk 'opgebouwde' trillingsfrequentie tijdens of uit zijn/ haar (vorige) levens, geformeerd uit de SPIRIT-Referentie-Energiestraal én de persoonlijke (levens)Intenties.

Nieuw inzicht 6.
In het menselijk energieveld of aura wordt om een oneindige grote achtvormige lus-patroon aangetroffen die het hoofd en de staartbeen als keerpunten hebben en het hart als gemeenschappelijk energiepunt hebben. Door de energie in dit circuit te laten stromen, wordt het zgn. 'vrije-generator-principe' gecreëerd; een continu stromend energiepatroon die het leven mogelijk maakt, die de verbinding met kosmos blijft activeren als wij bereid zijn ons in verbinding te stellen met de kosmos, het Universele Rasterstructuur, de Ziel van God; de Levensenergie.

Nieuw inzicht 7.
Er is een energetische Kolom van Zuiver Licht die recht omlaag door het midden van je lichaam en het aura-veld loopt. Deze energiekolom van zuiver Licht 'voedt' de verschillende chakra's of bewustzijnsniveaus constant met levensenergie. Hoe groter de energiestroom hier is, des te groter de vrijgave van spirituele kennis van binnenuit - de bewustzijnsniveaus - is! De elektrische lading van je (energie)geschiedenis - je overgeleverde patronen, overtuigingen en herinneringen uit vorige levens - en de lading van je toekomstige potentieel komen allemaal in het NU samen en zijn in je aura-veld op die manier 'leesbaar' geworden.

9. Je aura schoonmaken

Steeds wanneer je het gevoel hebt, dat je gespannen, geïrriteerd, gejaagd of verward bent, kun je er verstandig aan doen je aura(veld) of het elektromagnetische energieveld 'schoon te maken'. De aanwezige ongewenste energieën 'op te ruimen' middels een paar krachtige visualisatietechnieken. Als je aura schoonmaakt, weet je bewust wat 'van jou' is en wat 'niet van jou' is!

Methode 

 1. Ga recht op een stoel zitten, met je voeten plat op de grond (goed geaard) en je handen los van elkaar, in de schoot gelegd.
 2. Stel je voor, dat vanaf de onderkant van je voeten een krachtige wervelwind om je fysieke  lichaam omhoog cirkelt. Deze wervelwind - eenafbeelding bos-boek5 super krachtige tornado - verzamelt alle beelden, gedachten, stemmingen en wensen van iedereeen met wie je - rechtstreeks of zelfs via geprojecteerde gedachten - in concact bent geweest.
 3. Voel, terwijl de wervelwind in een hoog tempo langs je lichaam omhoog draait, al deze ongewenste energieën of energievormen 'uit je ruimte, je aura' wordt gehaald.
 4. Zie uiteindelijk dat deze vreemde energieën boven je kruin uitkomen en ergens buiten je 'psychische begrenzing' belanden in bijvoorbeeld een kristallen bol.
 5. Laat daarin deze energieën los en vraag of deze energieën - aldaar - door de engelen geneutraliseerd mogen worden.
 6. Vind je dit moeilijk of onmogelijk - verbeeld je dan nu in, dat jij de enige bent in je aura-veld staat. Dat alles in het aura-veld er schoon - 'helder, melkwit' - uitziet.
 7. Als nu je aura schoon is, is het verstandig het aura-energieveld op te vullen met nieuwe, frisse energieën van de kosmos.
 8. Doe dit door pal boven je hoofd een grote goud-witte zon te visualiseren. Deze hoogste creatieve essentie van jou staat altijd tot je beschikking wanneer je haar nodig hebt. Vraag er dus naar!
 9. Zie nu hoe deze zonne-energie je lichaam via je kruin - je hoofd en je hersenen - binnenstroomt. Helemaal tot aan je tenen toe.
 10. Zie hoe deze zonne-energie via alle chakra-punten op de wervelkolom het aura-veld vullen met zonne-energie. Laat chakra voor chakra als een fontein de zonne-energie in je aura-veld 'spuiten'.
 11. Voel nu hoe ze 100 procent jouw domein wordt en opgevuld wordt met liefde. Je kunt eventueel je aura-veld ook opvullen met een kleurtje, een bloem of een ontspanningsmuziekje.

10. Ademmeditatie met kleur, om de aura 'op te laden'.

 1e fase:

 1. Zet je voeten stevig op de grond, op schouderbreedte.boom 1e
 2. Buig en strek langzaam je knieën.
 3. Adem uit bij elke keer, dat je door je knieën omlaag zakt.
 4. Adem weer in terwijl je omhoog komt.
 5. Laat jezelf zo ver mogelijk zakken zonder je hielen van de grond te lichten. Houd je armen ontspannen, je rug recht en buig niet voorover.
 6. Duw nu het onderste deel van je bekken wat naar voren.
 7. Strek je armen naar voren met de palmen omhoog.
 8. Terwijl je doorgaat met de op- en neergaande beweging, komt er nog een handeling van je handen bij.
 9. Houd bij het omhoog komen je armen zo ver mogelijk naar voren gestrekt.
 10. Als je recht overeind staat breng dan je bovenarmen naar je lichaam (palmen omlaag) en houd ze daartegenaan terwijl je weer omlaag zakt.
 11. Strek als je zo diep mogelijk bent gezakt, je armen weer naar voren [Afb. 1. - Bron: 'Licht op Aura', Barbara A. Brennan].

Afbeelding

 Ademmeditatie met kleur om aura op te laden blz. 194 Lilcht op Aura okt. 2013

2e fase: Combineer deze oefening nu met een kleuren-visualisatie

Je ademt vanuit de aarde de gewenste kleur(en) in via je voeten en handen, en ook vanuit de lucht. Bij het uitademen laat je alle kleuren weer gaan. Kleuren waarbij het moeite kost om ze 'aan te trekken', zijn meestal net de kleuren die het aura-veld het meest nodig heeft!

 1. Laten we beginnen met bijvoorbeeld de kleur rood en volg de eerste 3 stappen van de 1e fase op.
 2. Adem de kleur rood in als je het diepste punt in je omlaag-beweging hebt bereikt.
 3. Als je langzaam omhoog beweegt, zie hoe je hele aura - van onderaf aan - langzaam wordt opgevuld met de kleur rood.water1a
 4. Als je rechtop staat en langzaam weer naar beneden zakt, adem je de kleur rood langzaam en regelmatig uit. Je ziet als het ware het kleurniveau (rood) langzaam in je aura-veld zakken. De kleur rood zakt via beide voeten de aarde weer in. Probeer dit proces sterk te visualiseren.
 5. Kijk de kleur na terwijl je uitademt, maar probeer niet te sturen.
 6. Als het rood stralend en helder (geen donkerrood) is, kun je doorgaan met een andere kleur; geel, groen, blauw, violet, etc., etc.