Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Over het algemeen raken onze chakra's en daardoor ook ons menselijk energieveld met haar opgeslagen informatie in de geometrische vormen afb._jezus_50geblokkeerd door ervaringen in dit leven - onze jeugdervaringen bijvoorbeeld - én in vorige levens! Aangezien wij gedachten en herinneringen van dit leven maar ook van voorgaande levens hebben aan bepaalde stituaties en omstandigheden - gedachten en herinneringen die opgeslagen liggen in alle lichaamscellen van organen, klieren en stelsels - hebben we sterk de neiging om het leven dagelijks (opnieuw) te scheppen conform onze bestaande, soms diep verdrongen herinneringen en gedachten uit het heden dan wel het verleden. Anders gezegd: we scheppen het leven overeenkomstig onze bestaande (opgelegde) overtuigingen!

Voorbeeld
Een cultuur die seksualiteit ontkent en gehoorzaamheid aan gezag of georganiseerde religie(s) voorstaat, dwingt ons bijgevolg onze tweede en derde chakra af te sluiten. De pijn van onbeantwoorde (ouder)liefde leert ons om ons hart(chakra) af te sluiten. Een kind dat door zijn ouders wordt geslagen, leert zich af te sluiten voor wat z'n lichaam voelt (plexus Solaris of buikchakra).

De essentie van de ontregeling

De ontregeling van het energiesysteem voltrekt zich langs de neerwaartse energiestroom; de manifesterende, pulserende energiestroom, de Goddelijke LevensEnergie of de Kernenergie. Deze ontsporing treedt op als de in aanvang creatieve impulsen vanuit de Kosmos afketst op een energieblokkade ofafb._jezus_51 vervorming van de geometrische vormen in het aura-veld. Zodra de creatieve, scheppende Energie-impuls verwrongen raakt op zijn weg naar beneden én door de zich verdichtende, gestructureerde velden van de aura een weg probeert te banen, blijft het die vervorming in de opeenvolgende energievelden of energieknooppunten van het rasternetwerk behouden. Deze 'spirituele vervormingen' staan altijd in verband met in dit of vorige levens opgedane (geloofs)overtuigingen en zijn dus van karmische oorsprong. Echter wel oplosbaar door je persoonlijke intenties te onderzoeken of kenbaar te maken tegenover het Licht. 'Ik wil veranderen, ik wil vernieuwen' .............. wordt dan 'Ik ben aan het veranderen en aan het vernieuwen'.

Zelf zie ik karma [Nieuwsbrief 'Verlichting'] eenvoudig als levenservaring, opgedaan in het kader van een aantal overtuigingen die van het ene leven naar het andere zijn meegebracht - 'bewaard zijn gebleven in de herinneringen en gedachten van de geest' -, totdat ze zijn 'gezuiverd' en met de grote Werkelijkheid - ('Ik weet dat ik één ben met God'; het is de ervaring één te zijn met zijn Schepper en tegelijktertijd ook als individu te bestaan) - in overeenstemming zijn gebracht!

De kernvraag in het proces van genezing en ontwikkeling is: 'Wat heeft deze ziekte voor mij te betekenen? Welke boodschap probeert mijn lichaam afb._jezus_52mij te geven? In welk opzicht ben ik vergeten |Wie-ik-ben|? De ziekte bevat een specifiek antwoord op de vraag: 'Hoe kan deze pijn mij helpen, me van dienst te zijn?' [Nieuwsbrief 'Is een optimist gezonder?' of 'Gelukkig zijn']
Ieder van ons creëert in zijn fysiek lichaam in meer of minder mate wel een vorm van ziekte. Als je terugkijkt op het allereerste begin ervan, blijkt het altijd terug te voeren tot een |vergeten-wie-we-zijn|! Zolang we blijven geloven dat we alleen los van het geheel een individu kunnen zijn, zullen we ziekte blijven creëren. Wij zijn verbonden - te allen tijde - met onze SCHEPPER! Laat de Kosmische Energie - de Levensenergie, de neerwaartse energie - stromen; in 'flow' zijn met het fysieke en lichtend lichaam!