Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Chakra's zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem!

Het woord chakra is een Sanskriet-woord dat 'wiel' of 'schijf' betekent. Metafysisch gesproken is een chakra een draaikolk. Een chakra wordt dan ook omschreven als een wielvormige draaikolk ('oude' visie) waarin verschillende niveaus van bewustzijn (het weten en kennen van het bestaan van iets) elkaar doorkruisen of ontmoeten. Chakra's zijn dus energie- en bewustzijnscentra in het menselijk lichaam. Het zijn geen fysieke in het menselijk lichaam aan te wijzen centra, maar energiebronnen of energiecentrales opgebouwd uit energiewervelingen en -stromingen.

 1. Chakra's kun je ook omschrijven als de 'organen van het menselijk energieveld' [aura], die de energie(stroming) voor het lichaam én het afb.3etherlichaam (lichtend lichaam) verzorgen. Je kunt ze het beste voorstellen als trechtervormige spiraalbuizen ('oude' visie) die ergens met de grootste opening in de (buitenste of binnenste) ringlaag van de aura zitten en met de kleinste opening verbonden zijn met een zenuwknooppunt of een endocriene klier.
 2. Chakra's zijn centra van activiteit met behulp waarvan levensenergieën worden waargenomen, geassimileerd en overgedragen. Al onze handelingen en inzichten vinden hun oorsprong in en keren terug naar deze punten in onszelf, onze chakra's die het brandpunt vormen van ons gecompliceerde ziel-, geest-, en lichaamssysteem waarin alles wordt gecoördineerd.
 3. Ook kun je het (subtiele) lichaam zien als de hardware van een computer, waarbij de chakra's en de schijven (diskettes) representeren waarop de programmering is opgeslagen. Chakra's kunnen we beschouwen als een psychische computerschijf die programma's bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken.
 4. De belangrijkste kruispunten, energiepoorten of energiecentra worden als 'hoofdchakra's' gedefinieerd. Er bevinden zich meerdere elementaire energiecentra (12 á 14 hoofdchakra's) die zich in het subtiele lichaam of etherisch lichaam (1e energielaag) bevinden. Het subtiele lichaam is te beschouwen als een fijnstoffelijk voertuig dat aan ons fysieke lichaam ten grondslag ligt. Het representeert meer het spirituele bewustzijn. WeEngel_in_verbinding_met_God ervaren het in de vorm van zuivere gedachten en zuivere gevoelens; dat is wat de ziel is!
 5. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen, waar de activiteit van de zenuwen sterk geconcentreerd is, én met de endocriene klieren. [De belangrijkste functie van endocriene klieren is rechtstreekse afgifte van hormonen aan de bloedbanen]. Hoewel de chakra's sterk in wisselwerking staan met het zenuwstelsel en de endocriene klieren [hypothalamus, hypofyse, schildklier en bijschildklier, eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, testikels of eierstokken], mag je ze niet opvatten als onderdelen van het fysieke lichaam. De corresponderende organen zijn er ondergeschikt aan, net zoals ons fysiek lichaam ondergeschikt is aan de aura. Desondanks is hun inwerking op het fysieke lichaam bijzonder krachtig te noemen.
 6. De chakra's zijn de zenuwcentra van energiecentra langs de wervelkolom of energiezuil in het etherisch lichaam. Ze absorberen en distribueren fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiestromen; splitsen de Universele Energie (chi, prana, etc.) op in samengestelde energiedeeltjes en zenden ze dan langs de zogenaamde nadi's die op een rondom een orgaan of klier liggen.
 7. Chakra's hebben op het bewustzijn eenzelfde uitwerking als een draaikolk ('oude' visie) op het water. 'Ze draaien als een draaikolk dingen af ofafb.5trekken ze aan', is een beeldspraak die ook nu nog steeds van toepassing is. Alles wat een chakra op een specifieke vibratieniveau tegenkomt, trekt ze aan, verwerkt het en stoot het weer af! Tijdens dit 'energiespel van aantrekken en afstoten' ontstaan er symbolische patronen die met onze fysieke en mentale programmering verband houden. Als deel van ons bewustzijn liggen deze patronen in onze chakra's verankerd en bepalen zij onze handelingen! Hierdoor bepalen zij ook welk soort ervaringen wij opdoen en welke energie door de verschillende chakra's wordt aangetrokken! Denk hierbij aan begrippen als (geloofs)overtuigingen en je levensgeschiedenis; informatie uit je verleden!
 8. De ronddraaiende energiebeweging in iedere draaikolk of kelk ('oude' visie) - een direct gevolg van de programmering - komt overeen met het vibratiepatroon van de chakra's. De chakra's van elk mens zijn uniek; desondanks bestaat er, evenals op anatomisch gebied, een aantal algemene overeenkomsten. Neem bijvoorbeeld een emotionele reactie zoals angst. Deze werkt op verschillende manieren op het fysieke lichaam in. We voelen vlinders in onze buik, onze adem stokt en misschien heb je last van trillende handen of een trillende stem. Deze fysieke symptomen verraden ons gebrek aan zelfvertrouwen. Lokken bij anderen een negatieve reactie uit, waardoor onze angst in stand wordt gehouden. Deze angst hoeft niet eens verband te houden met de huidige omstandigheden, maar kan nog uit onze kindertijd stammen, die in de chakra's verankerd - als informatie op het 'hart' van de psychische schijf - liggen en zodoende ons uiteindelijk gedrag bepalen. 

  'Overtuigingen creëren ons gedrag!'