Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60-70 'er jaren theoretische modellen ontworpen die de aura in verschillende lagen of niveaus verdelen. Deze opeenvolgende niveaus, die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel '(energie-)lichamen' genoemd. Elk volgend 'lichaam' is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt.

afb._jezus_8In die zelfde periode onthulden paranormale waarnemingen een meer dualistisch patroon van het aura-veld. De lagen zijn namelijk beurtelings zeer gestructureerd en ongestructureerd. Vertoont de ene laag van een structuur van constante golven van lichtpatronen dan lijkt de volgende laag te bestaan uit voortdurende bewegende, gekleurde 'vloeistoffen'. De 'vloeistoffen' - of waaiers van energie uitbarstingen - stromen door de vorm die door het glinsterende golfpatroon wordt aangegeven. De richting van de stroom wordt enigszins gestuurd door de lichtvorm, want de 'vloeistof' stroomt langs de constante lichtlijnen. De constante lichtvormen zelf zijn fonkelend, alsof ze bestaan uit snoeren van kleine lichtjes die allemaal met verschilllende snelheid flikkeren. Deze lichtlijnen schijnen heel licht geladen te zijn.

De aura of elektromagnetische energieveld - elk levend wezen heeft er één - wordt zoals we nú weten vaak als wit licht waargenomen en is opgebouwd uit allerlei energievelden van verschillende dichtheid, frequenties of gelijksoortige geluidsgolven, die tezamen een grote hoeveelheid aan informatie bevatten. Echter in sommige literatuur wordt nog steeds gesproken over energetische lichaam of verschillende gestapelde energielagen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opbouw van het menselijk energieveld.
Heden ten dage is de kennis van de energielagen of de energielichamen met verschillende 'dichtheden' niet meer up-to-date, omdat het menselijk energieveld te beschouwen is als een deel van een veel groter Universeel Energieveld. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, 'gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen' energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke 'uitstraling' of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van dit Oneindige Universum waar geen grenzen zichtbaar en nodig zijn. Ook wij staan permanent in verbinding met dat onnoemelijk Universele Energieveld van waaruit wij onze 'Levenskracht of Levensenergie' putten en mogen ontvangen. Anders gezegd: 'Zo boven, zo beneden'.

Nieuw inzicht 1.
Het menselijk energieveld bestaat dus - zo blijkt nu uit recentelijk wetenschappelijk en paranormaal onderzoek - uit een grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk vormen. Geometrische vormen die tot een raster geordend zijn, kunnen in principe  allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder (regelmatig viervlak), octaëder (regelmatig achtvlak/ honingraat); dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëderafb._jezus_9 (twintig vlak). De grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het menselijk energieveld is opgebouwd!
In de wetenschappelijke kringen [Prof. Tiller, 'Het Komisch Energieveld'] wordt aangenomen, dat bepaalde geometrische vormen direct met het menselijk bewustzijn verbonden zijn. Mogelijk kan dit bewijs worden gevonden in het zeshoekige patroon van het magnetisch veld aan de uiteinden van een staafmagneet; in eenvoudige zeshoekige sneeuwvlokje, of in de uit zeshoeken opgebouwde honingraat van bijen. Deze georganiseerde patronen creëren een geometrische, harmonische vormen die alles opvullen wat we onder ruimte - vacuüm of hyperruimte - verstaan. Natuurkundigen stellen zich het vacuüm van de ruimte voor als een soort super-vloeistof die door de geometrische rasterstructuur in een dynamische stabiliteit wordt gehouden.
Dus wetenschappelijk bekeken, kan een menselijk energieveld omschreven worden als een structuur of een patroon in een hyperruimte of wel het 1e hyperveld, dat verbonden is met een Universele  Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf, middels impulsen - frequentie patronen - de knooppunten van de rasterstructruur van het menselijk hyperveld zal beïnvloeden. Er treedt door deze goddelijke, regelmatige frequentie-impulsen (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) een interactie met de frequentiepatronen die op het geest- en zielenniveuas van de mens zijn vastgesteld.

Nieuw Inzicht 2.
In de wetenschappelijke literatuur  wordt alleen gesproken over het geestniveau, maar in werkelijkheid zal God, Allah,|AL-WAT-IS| er alles aan doen om de ziel te doen ontwaken, aanzetten of aanmoedigen tot 'activiteit'; het ervaringsproces van 'het leven aan gaan'. Er vindt tijdens het levensproces dus steeds een interactie plaats; iedere minuut, iedere seconde van de dag! Maar we beseffen ons dat nog veel te weinig, doordat we ons te veel bezig houden met materiële dingen.
afb._jezus_10Het proces is dus tweevoudig: gedachten en voornemens (geestactiviteit) vormen de patronen - de geometrische vormen van het rasternetwerk - in het hyperveld van de mens, waarij de SPIRIT aan het verwezenlijkingsproces meewerkt door permanente 'zending van Zijn Boodschap'. Door deze permanente frequentie-impulsen kunnen de patronen en de potentialen op de knooppunten van het rasterwerk door (vernieuwde) voornemens - de zuivere intentie van de persoon - geprogrammeerd én veranderd worden! Hierbij kun je denken aan: 'her-programmering' en 'verankeringsproces' van de nieuwe voornemens in het aura-veld. Het uiteindelijke gevolg hiervan zal zijn, dat het menselijk energieveld een krachtiger, hoogfrequenter uitstraling zal weten op te bouwen. Want het elektromagnetisch veld - het 1e hyperveld - codeert in zichzelf patronen en de informatie van de hypervelden van nog Hogere Dimensies. Op deze wijze wordt een gemeenschappelijk, uniek energieveld opgebouwd tijdens ons leven op Aarde.

Nieuw Inzicht 3.
Wij zijn elektromagnetische lichtwezens en maken dus deel uit van het grote, elektromagnetische Spectrum dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat. We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat licht het fundament is van het elektromagnetisch veld. Het foton [*] is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de communicatie tussen deeltjes van het elektromagnetisch veld tot stand brengt.
Het is wel heel duideiljk dat wij lichtwezens zijn - koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens, die in staat zijn om een 'lichtshow' te geven. Ons elektromagnetisch veld - ons persoonlijk rasternetwerk, energie- of auraveld - is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk [DNA-structuur(*) met als functie een interactie met het Goddelijk Licht], dat permanent interacties met elkaar aangaan en structureel vibreert met zijn of haar omgeving.

De inter-dimensionale knooppunten van het menselijk energieveld maken het mogelijk, dat energie en informatie tussen de dimensies of tussen de dimensionale 'energielagen' circuleert. Maar om toegang tot deze kanalen te krijgen, zijn een juiste afstemming én een samenhang van het systeem als geheel vereist; het in balans zijn, speelt hierbij een grote rol.
De golven die door het netwerk bewegen zijn informatiestromen - opgebouwd uit onze gedachten en herinneringen - die verband houden met het bewustzijn. Volgens de gedachte van Prof. Tiller worden informatiestromen via potentiële routekaarten op de knooppunten opgeslagen. Hier vindt een omzetting van bewustzijn in energieën plaats. Deze knooppunten worden als het brandpunt van onze gedachten - onze intenties - gezien. Feitelijk zijn zij de raster-knooppunten van de 'geest' (micro-miniscule 'opslagplaatsjes' van gedachten) in het menselijk energieveld of aura-veld. Uit de afb._jezus_11potentiëlen die daarin zijn opgeslagen vormen zich patronen die door het denken zijn gevormd. Deze patronen worden als gebeurtenissen in ons leven geprojecteerd op een wijze die vergelijkbaar is met het holografische principe. Door deze energiepatronen wordt een verbinding tot stand gebracht om in interactie met de fysieke en subtiele materie te kunnen zijn. Zo wordt er een soort feedbacklus gegenereerd; een zgn. achtvormig luspatroon komend vanuit ieder bewustzijnsniveau, vanuit iedere chakra!

Op deze wijze kunnen wij communiceren via onze elektromagnetische velden door als het ware de achtvormige luspatroon van iedere chakra te activeren. Mijn persoonlijke gedachte is, dat wij 'communiceren' met behulp van de opgeslagen informatie in de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijke hyperveld én gebruikmakende van de achtvormige luspatronen door al onze chakra's te gebruiken en wel gelijktijdig; op alle bewustzijnsniveau, op alle chakra-niveaus. Gevolg kan aldus zijn, dat zodra er op een bepaald niveau een chakra is 'afgesloten', er geen intensieve communicatie - uitwisseling van energie- of informatiestromen - op dat betreffende niveau plaats vindt. Hier komt het begrip 'deficiënt' en 'excessief' van een chakra naar voren.

Nieuw Inzicht 4.
In de oude voorstelling van het magnetisme lopen magnetische krachtlijnen van de Zuid- naar de Noordpool; in de alternatieve visie van de Noord- naar de Zuidpool! Het nieuwe inzicht is dan ook gebaseerd op de nieuwste visie op het aardmagnetisme, waarin het hart van de chakra of de energiebron wordt voorgesteld als een generator die permanent een achtvormige luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende  energieën, evenals op de tegengestelde elektrische polariteit die de stroom teweeg brengt. De energie beweegt dus op hetzelfde moment in beide richtingen. Magnetische en elektrische eigenschappen bestaan in zo'n geval gelijktijdig. Davis en Rawls hebben deze bewegingen omschreven als 'krachtkabels', die een dualiteit vertonen - beide draaien in hun baan van de ene naar de andere pool in tegenovergestelde richting. Het gevormde patroon is een achtvormgie lus! Volgens de nieuwste inzichten is het aardmagnetisch veld dus gelijk aan dat van een staafmagneet. Echter er is een opmerkelijke verandering geconstateerd; het achtvormig luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën lopen door het hart van de magneet of dus waarschijnlijk ook door het centrum van de aarde.
afb._jezus_12Het meest opmerkelijke is, dat we in het menselijk energieveld of aura een identiek patroon aantreffen, zo is recenteljk ontdekt door Davis en Rawls!En wel op een zodanige manier, dat de primaire energiestromen - de stromen binnenin het menselijk energieveld - in twee richtingen  lopen. Deze vormen tezamen een grote achtvormige luspatroon die het hoofd en de staartbeen als keerpunten hebben én het hart (mijn persoonlijke gedachte is niet de buikstreek maar het hart) als gemeenschappelijk energie(keer)punt hebben. Door de energie in dit circuit te laten stromen, wordt eenzgn. 'vrije generator' gecreëerd; een energiebron die al het leven mogelijk maakt! Merk op, dat dit energiepatroon resoneert met zowel de Aarde als met iedere biologische cel. Merk op, dat dit 'vrije-generator-principe' zich binnenin het menselijk energieveld plaats vindt en niet daar buiten!
Persoonlijk ben ik van mening, dat het bijzondere aspect van het 'generator-principe' of wel het basisprincipe voor iedere chakra-bewustzijnsniveau van toepassing is en wel op een 'kleinschalig niveau!' Echter de stromingsbeweging is nu 180 graden gedraaid; de horizontale stromingsbeweging van de energieën in plaats van een meer verticale stroombeweging. We kunnen deze horizontale stromingen van elektromagnetische energieën beter aanduiden met het begrip 'donut-energievorm' en die opmerkelijk genoeg op ieder chakra-niveau - let wel ieder niveau - duidelijk kenbaar aanwezig, toepasbaar is en wetenschappelijk is bewezen!

Het meest bijzondere vind ik, dat deze energievorm zich niet alleen rond iedere chakra bevindt, maar dat het centrum of het middelpunt van deze nieuwe energievorm zich in het 'hart' van iedere chakra bevindt. Het punt waar de Kosmische-, Oerenergie of de Levens- of Kernenergie met andere energievormen tezamen komen. Het 'hartpunt' van iedere chakra is te beschouwen als hét verwerkingscentrum - de psychologische informatiediskette van iedere chakra - van alle binnen- en uitgaande informatie. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beschouwen als een generator, die het 'verwerkingsproces van ons bestaan in dit leven' in beweging zet en houdt, zodat de opgeslagen informatie op de 'diskettes' - alle gedachten en herinneringen zijn opgeslagen van het heden, het verleden en vorige levens - zich kunnen manifesteren tijdens de uitwisseling van informatiestromen met de 'buitenwereld'!

Nieuw Inzicht 5.
Dit generator-principe is dus op en rondom ieder chakra-niveau, ieder bewustzijnsniveau terug te vinden en wél als een energievorm die een oneindig grote 'donut-energievorm' omschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informtie geldt. Een tweede herkenbare stroompatroon binnenin deze 'donut-energievorm' is de achtvormge luspatroon die van uit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, zijkanten en deafb._jezus_40 achterkant van het lichaam herkenbaar, 'zichtbaar' en voelbaar aanwezig zijn. Althans, dat is mijn gedachte omtrent de aanwezigheid van deze plaatselijke energiecentrale; de gedachte van een horizontale achtvormige luspatroon van enegiesbewegingen!
Deze horizontale achtvormige luspatronen zijn de kanalen waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen. Deze kanalen bevatten vooraf gecodeerde informatie in cirkelvormige patronen. De cirkelvormige patronen reguleren de energiestroom door de lussen volgens de innerlijke wijsheid van het individu; de persoon in kwestie. Deze lussen dragen bij aan de zelf-balancerende en zelfregulerende aard van het menselijke energieveld.
Nog een ander bijzonder kenmerk van deze achtvormige lussen is volgens de gedachte van Peggy Phoenix Dubro, dat deze lussen informatie transporteren van en naar de lange energievezels of de 'krachtlijnen' aan de voorkant, de achterkant en de zijkanten van de buitenste rand van het auraveld; de kerngedachte van UCL. [Universal Calibration Lattice® is je persoonlijke energiestructuur die onze persoonlijke verbinding met de Kosmische Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron weergeeft].

Nieuw Inzicht 6.
Het energiepatroon van het UCL® is universeel; de vorm en de structuur ervan zijn voor ieder mens gelijk! Het primaire doel ervan is de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mens ter beschikking staan; onze persoonlijke verbinding met het Kosmisch Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron of de Levensenergie of God Zelf. Het UCL® creëert een persoonlijke resonantie met het Kosmische Netwerk om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te maken.
De gedachte van Peggy Ph. Dubro is nu - gebaseerd op haar twaalf jaar ervaringen, aldus - dat de buitenste 'strengen', 'vezels'of 'krachtlijnen' van het UCL® vormen als het ware een uitbreiding zijn van het sympatisch stelsel. Als je het UCL® beter bekijkt dan zie je niet alleen de horizontale achtvormige (energie)luspatronen die de chakra's met de lange informatievezels oif informatiekrachtlijnen van het UCL® verbinden, maar ook de lange informatie hoofdvezels die groepsgewijs zijn geformeerd in de buitenste rin of laag van het menselijk energieveld. Peggy PH. Dubro onderscheidt 4 groepen van hoofdvezels, te weten lange vezels achter ons lichaam die informatie bevat over onze energiegeschiedenis (heden, en verre verledens); afb._jezus_42de vezels aan weerszijden van ons lichaam die informatie-energie geven en ontvangen van de buitenwereld; en de lange vezels aan de voorzijde van ons lichaam die betrekking heeft op ons potentieel of onze toekomst. Merk op,dat de achtvormige horizontale vezels die het lichaam door middel van de chakra's met de lange informatievezels verbinden, informatie van en naar de lange vezels transpoteren. Deze oneindigheidslussen zijn kanalen waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen, en op die manier een verbinding aangaan met allerlei energieën in de 'buitenwereld'; buiten of binnenin je eigen energieveld!

Energiegeschiedenis? Energierestanten van vroegere ervaringen die nog uit balans zijn, kunnen en zullen in ons dagelijks leven tot allerlei ongewenste resultaten leiden. Veel traditionele therapeutische methoden dringen niet genoeg in onze energetische anatomie door om het balanceren en loslaten van het oude, ongewenste energiepatroon mogelijk te maken. Sommige therapieën brengen heilzame veranderingen teweeg, maar vaak is daar een langdurig proces voor nodig. Het vermogen om deze oude energieën te herschikken biedt een unieke kans voor het loslaten van beperking uit het verleden, vorige levens, wat vaak ook 'het loslaten van het veleden' wordt genoemd. Mijn persoonlijke jarenlange ervaringen, gebaseerd op een eigen ontwikkeld systeem en het energetisch mogen aanschouwen (mei 2010) van het complex energiesysteem heeft in de loop der jaren haar effectiviteit bij veel van mijn cliënten al bewezen. Anders gezegd: 'Laat de Kernenergie één worden met het chakra-en aurasysteem!'

[UCL® = een structuur in de menselijk energieanatomie, gedefinieerd door twaalf met elkaar verbonden hoofdvezels die een multidimensionale netwerkstructuur vormen. Dit netwerk heeft hoofdverbindingen met de chakra's en verbindt het levende systeem met het externe universum. Auteur Peggy Dubro heeft een methode voor het in balans brengen van het menselijk energieveld ontwikkelt; David Palierre beschrijft de natuurwetenschappelijke achtergronden van deze kabliberingstechniek. Het UCL® = een nieuwe omschrijving van een nieuw multidimensionaal organiserend, menselijk energieveld of aura-veld].

Nieuw inzicht 7.
Het persoonlijk netwerk, dat ons omgeeft is een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk. Deze cellulaire structuur is vergelijkbaar met die van het Universum om ons heen. Volgens prof. Tiller wordt het UCL® beschouwd als onze voornaamste verbinding met het Universele Netwerk of Kosmos. Het UCL heeft tot doel de patronen die we erin plaatsen te versterken en te projecteren. Deze brengen resonanties met het omliggende universum of ieder ander energieveld tot stand.

Nieuw Inzicht 8.
Men heeft waargenomen, dat elementaire deeltjes een organische intelligentie tentoonspreiden. Deze deeltjes hebben laten zien, dat zij, wanneer zijafb._jezus_50 individueel of collectief binnen systemen optreden, in feite gecoördineerde bewegingen door informatie van de buitenwereld konden worden beïnvloed. Deze deeltjes zijn letterlijk geïn-formeerd. Deze deeltjes kunnen zich afstemmen op of resoneren met en reageren op de ontvangen informatie. Deze deeltjes kunnen collectief in de pas dansen, zonder elkaar op de tenen te trappen - alsof ze de dirigent van een goed ingespeeld symfonieorkest volgden.

Visualiseer je een gebied van georganiseerde invloed, dat we het elektromagnetisch veld of auraveld noemen. In dit gebied ben je getuige van een ware lichtshow. Het foton, waarvan fysici weten dat het boodschapper van het elektromagnetisch veld is, kaatst in het rond waarbij het informatie aflevert en uitwisselt met elektronen in het veld. Fysici noemen licht een weerspiegeling van de vijfde dimensie, omdat licht in de 'hoger dimensionale' ruimte ontstaat. Het menselijk lichaam zendt fotonen - biofotonen - uit vanuit het DNA. Hoe sterker het elektromagnetisch veld is opgeladen, des te actiever is deze uitwisseling van informatie. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura-veld heeft een krachtiger 'uitstraling', draagt een hoger trillingsfrequentie bij zich in het aura-veld. En dat is merkbaar, zichtbaar, en voelbaar voor hen die hooggevoelig zijn.

Persoonlijke mening omtrent het UCL-Principe

In tegenstelling tot de (kern)gedachte van Peggy Ph. Dubro [UCL®] die beweert dat het aura-veld ingekapseld wordt door lange 'energievezels of krachtlijnen' (twaalf hoofdvezels, die een multidimensionale netwerkstructuur vormen) aan de voorkant, de achterkant en de zijkanten in de buitenste 'rand of schil' van het aura-veld, ben ik van mening dat het aura-veld géén uiterste begrenzing of géén buitenste schil of rand kent of heeft! De aura zal in haar verst mogelijk bereik een steeds minder fijne, minder dichte gestructureerde energievorm - superfijne substanties en hogere vibraties - vertonen, dan dicht bij en rondom het fysieke lichaam waar het een zeer dichte, hechte structuur vertoond! Deze compacte energiestructuur is voor 'zieners' dan waarneembaar in de vorm van kleuren of energieflitsen! De energiestructuur die het verste van het fysieke lichaam is verwijderd is niet meer waarneembaar voor de geestesoog, maar bestaat wel degelijk.

[Foton (of biofoton, afkomstig van een levend wezen) is een zuiver statisch magnetisch informatieveld. Uit experimenten blijkt, dat het foton een 'gebeurtenis' is waarbij een energiekwantum wordt overgedragen van ether naar materie of omgekeerd, en die wordt gekarakteriseerd door een frequentie van elektromagnetishce veldactiviteit.]
[Het DNA-molecuul functioneert als een kanaal waarlangs hoger dimensionale informatie kan worden gedownload tot aan het niveau van het fysieke orgaan.]
[Het hart is een uiterst complex, zelf organiserende informatieverwerkingscentrum met zijn eigen functionele 'hersenen', dat via het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en andere kanalen communiceert met en invloed uitoefent op de hersenen in de schedel.]
[DNA wordt gezien in de 'oude' wetenschappelijke literatuur als de drager van het erfeljke materiaal; bevat de code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd, zoals je bloedgroep, de kleur van je ogen, etc.

Meer informatie over dit bijzonder onderwerp DNA & Genen - Epigenetische Heelkunde - is te vinden in de Nieuwsbrief van Febrauri 2011 - www.millennium-visie.org