Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Het nieuwe inzicht (1)

'Aanvaarding van Wie en Wat-je-bent op dit moment; en wees een demonstratie daarvan!'

afb.1Dit is wat Jezus deed! Het is het pad van Boeddha, de weg van Krisjna, de levenswandel van iedere meester die op de aarde is verschenen. En iedere meester had dezelfde boodschap: 'Wat ik ben, ben jij!'
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor een veel moeilijker pad gekozen, van iemand die denkt dat hij een 'minderwaardig schepsel' is. Die zich inbeeldt, dat hij of zij géén meester kan worden.
Wij zeggen dat het moeilijk is het pad van Christus te volgen, de lessen van Boeddha na te leven, het licht van Krisjna hoog te houden, een meester te zijn!
God zegt: 'Het is veel moeilijker te ontkennen |Wie-je-Bent|, dan het te aanvaarden'!

Je bent goedheid, genade, medeleven en begrip. Je bent vrede, vreugde en licht. Je bent vergiffenis, een trooster in tijden van verdriet, een genezer in tijden van verwonding, een leraar in tijden van verwarring. Je bent de diepste wijsheid en de hoogste waarheid, de grootste vrede en de edelste liefde. Je bent al deze dingen! En gedurende bepaalde momenten in je leven heb je jezelf als deze dingen gekend. Kies er nu voor jezelf altijd als deze dingen te kennen en besef dat jij ook 'gezalfd' kunt zijn.

Ja, je kunt gezalfd zijn door ernaar te streven te zijn, door ervoor te kiezen te zijn. Maar dat is een keuze die je iedere dag moet maken, iedere minuut. Het moet je enigste levensdoel zijn. Het is je levensdoel, je weet het alleen nog niet. En zelfs als je het al weet, zelfs als jij je de diepgevoelde reden van je bestaan herinnert, dan weet je kennelijk niet hoe daar te komen van waaruit je nu bent.

Hoe kan ik dan - van waar ik nu ben - geraken waar ik wens te zijn? 'Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opgedaan'.
'Knok ervoor om te zijn |Wie-je-werkelijk-bent|'.

Het nieuwe inzicht (2)

Er zijn mensen die zeggen dat het leven een leerschool is, dat wij hier zijn om bepaalde lessen te leren, en dat wij - zodra wij geslaagd zijn - grotere doeleinden kunnnen najagen, niet langer gehinderd worden door het lichaam. Klopt dat?

afb.3Wij zijn hier niet op aarde om te leren. Het leven is géén leerschool. Neen, het leven is een schepping, geen ontdekkingsreis. Het grootste geheim is dat het leven niet een ontdekking is, maar een scheppingsproces. Je bent jezelf niet aan het ontdekken, maar schept jezelf opnieuw. Steeds weer opnieuw.
Wij zijn hier op aarde om je te herinneren en te her-scheppen |Wie-je-bent|. Je gaat naar school als er iets is wat je niet weet en je wilt het leren. Je gaat er niet naar toe als je al iets weet, gewoon om je slimheid te ervaren.

Het leven biedt jou de mogelijkheid empirisch - door ervaring - te kennen wat je conceptueel in je innerlijke al weet. De ziel weet ten allen tijden alles wat er te weten valt! Voor haar is niets verstopt of onbekend, omdat de ziel een deel van het Goddelijke Geheel - |AL-WAT-IS|- is. De ziel is een kind van God. De ziel is dus vreugde, vrede, onbeperkt en pijnloos. De ziel is dus volmaakte liefde. De ziel die een lichtheid en vrijheid kent, verlangt steeds naar die toestand. De ziel zoekt haar ware Zelf, iedere moment van de dag. De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van zijn goddelijkheid te mogen ervaren.

Weten is echter niet voldoende. Dus streeft de ziel naar ervaring. En dat kan alleen op aarde en niet in het Hemelrijk.
Je weet wellicht van jezelf dat je vrijgevig bent, maar zolang je niets doet wat die vrijgevigheid aantoont, heb je alleen maar een concept. Je weetafb.10 wellicht van jezelf dat je aardig bent, maar zolang je niet aardig bent voor een ander, dan heb je alleen maar een idee over jezelf. Omdat je ziel alles weet, alle informatie over alles wat er ooit is geweest en alles wat ooit zal zijn, hoeft de ziel niets te doen om dit te doen.
De ziel - jij - hoeft slechts te herinneren wat je al weet en moet dan van daaruit handelen!

Je leven is een schepping, géén ontdekking! Je leeft niet om eke dag te ontdekken, wat die dag voor je inhoudt, maar om hem te scheppen. Je schept namelijk je eigen realiteit elke minuuut, waarschijnlijk zonder het te beseffen. Het grootste geheim is dan ook niet dat het leven een ontdekkingsreis is, maar een scheppingsproces. Je bent niet jezelf aan het ontdekken, maar schept jezelf opnieuw ieder minuut, ieder dag opnieuw. Zoek daarom niet om uit te vinden |Wie-je-Bent|, maar zoek om vast te stellen |Wie-je-wilt-zijn|!

De zin en het doel van het leven is dan ook om te besluiten |Wie-je-werkelijk-bent|. Dat doe je iedere dag. In elke daad, in elke gedachte, in elk woord. Dat is wat je aan het doen bent!

Het nieuwe inzicht (3)

afb.4De door God geschapen mogelijkheid van het terugkomen in een andere lichaam - reïncarnatie - krijgt de ziel zo de gelegenheid om meer ervaringen op te doen en zich aldus verder te evolueren; te ontwikkelen. De grootste wens van de ziel is om steeds hogere aspecten van Zichzelf te mogen ervaren. En dus probeert ze zich omhoog te bewegen op de schaal van de evolutie, totdat ze uiteindelijk ervaart wat nirwana wordt genoemd; de volmaakte eenheid met AL, |Al-WAT-IS|.
De zin van jouw leven is dus jezelf te ervaren als het AL. We zijn dus in ontwikkeling. We zijn aan het  ........... worden. Wat we worden, dat weten we niet. Dat kunnen we niet weten voor we er zijn. Dat is de zin, de cyclus van het leven. En iedere reis zal een ontwikkelingsreis van de ziel zijn.

Er worden in de mens veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Gedurende ons hele 'groeiproces' moeten we werken op het niveau waarop we ons bevinden. Het niveau van begrip, bereidheid en herinnering. Evolutie is geen rechte, constante opgaande lijn. Je hebt de kans in ieder leven de beste ervaringen van je oude gedachten, je oude beschavingen te her-scheppen, terwijl je de minder prettige patronen kunt vermijden. Het evolutieproces is het constant nemen en opnieuw nemen van beslissingen. Door dit proces beslis je |Wie-je-werkelijk-bent|. Dat is de reden waarom de ziel in het lichaam komt; om zich te ontwikkelen door te ervaren!

Het nieuwe inzicht (4)

afb.12Revolutie betekent 'rondwentelen' of 'ronddraaien'. De levensenergie, de fundamentele energie van al het leven - ook wel de 'Ziel van God' genoemd - is permanent in revolutie; in beweging. Alles - let wel alles - roteert, ofwel 'revolveert'. Zelfs onze lichaamscellen zijn permanent in beweging en vernieuwen zich na een aantal jaren. Revolutie is dan ook de basisbeweging van ons leven. Wij bewegen echt als in een revolutionaire beweging. Het is een voortdurend proces. Het Leven zelf is een Proces.

Het nieuwe inzicht (5)

afb.6We zullen moeten aanvaarden, dat wij individueel steeds van gedachten veranderen en als maatschappij in zijn geheel ook. Wat in onze maatschappij nog maar een paar decennia geleden 'goed' gevonden werd, vinden wij nu 'fout'. Wat wij nog niet zo lang geleden 'fout' vonden, heet nu 'goed' te zijn. Dat je van gedachten verandert over wat 'goed' en 'fout' is, is niet het probleem. Je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort nu eenmaal bij evolutie!
Neen, het probleem is niet dat je veranderd bent, of dat je waarden veranderd zijn. Het probleem is, dat velen van ons koppig blijven denken dat de waarden die nú gelden de juiste zijn, dat ze perfect zijn en dat iedereen ze moeten onderschrijven.

Houd vast aan waarin je gelooft, als jou dat goed doet. Laat het niet waaien. Want jouw ideeën over 'goed' en 'fout' bepalen jouw definitie |Wie-je-bent|. Verlang niet van anderen dat zij zichzelf definiëren op jouw manier. En blijf niet zomaar 'steken' in je huidige waarden en gewoontes, houd het evolutieproces niet tegen.

Niets blijft gelijk, niets kan onveranderlijk blijven. Alles beweegt. Er is niets dat niet in beweging is. Gelijk blijven, of proberen gelijk te blijven, gaatafb.7 tegen alle Wetten van het Leven in. Het is dwaas dat te proberen, want het leven zal deze strijd altijd winnen.
Verander dus! Verander je ideeën over 'goed' en 'fout'. Verander je opvattingen over van alles en nog wat. Verander je structuur, je constructies, je modellen, je theorieën. Want in het nieuwe idee van |Wie-je-bent| vind je je groei. In je nieuwe ideeën over hoe-het-is, vindt de evolutie plaats. In je nieuwe ideeën over alles vind je opwinding, de schepping; daardoor wordt |God-in-jou| verwezenlijkt.

Sta dus open. Sta open. Sluit je niet af voor een mogelijk nieuwe waarheid, omdat de oude waarheid je zo goed bevalt. 'Het leven begint waar het ophoudt je goed te bevallen'. Maar oordeel ook niet te snel over een ander. Probeer oordelen te vermijden, want zijn 'fout' is wat jij gisteren nog 'goed' vond; de vergissingen van een ander zijn dezelfde als de fouten die jij ooit hebt gemaakt en die je nu pas hebt veranderd. En aan diegenen onder ons die zichzelf 'slecht' vinden, die zichzelf onwaardig en reddeloos verloren achten, zegt God: 'Er is onder jullie niet één die verloren is of ooit zal zijn. Want jullie zijn allemaal, allemaal, bezig te worden. Jullie maken allemaal, allemaal, deel uit van de ervaring van de evolutie'.

Het nieuwe inzicht (6)
afb.8
De toekomst, altijd de toekomst. Daar ligt je leven, niet in het verleden. De toekomst. Daar ligt je waarheid, niet in het verleden. Wat je al gedaan hebt, is onbelangrijk in vergelijking met wat je creëren gaat. God vergeeft je al je fouten. God vergeeft je misleidende gevoelens. God vergeeft je foutieve ideeën, je verkeerde begrip, de daden die anderen pijn deden, je egoïstische besluiten. Allemaal! Want God weet dat jij niet bent wat je geweest bent, maar dat je bent wat je nu bent, en dat je dat altijd een kind van God zult zijn!

Vergeet niet en oordeel niet, want een zondaar kan in een enkele minuut een heilige worden. In één seconde! In één ademtocht.

Niets blijft gelijk, niets kan onveranderlijk blijven. Alles beweegt. Alles. Er is niets dat niet in beweging is. Doordat alles in beweging is, is het volgende moment niet meer dezelfde. Niets. Gelijk blijven, of proberen gelijk te blijven, gaat tegen alle Wetten van het leven in. Het is dwaas te proberen 'stil te staan', want het leven zal de strijd altijd winnen.
Verander dus. Ja, verander. Verander je ideeën over 'goed' en 'fout'. Verander je opvattingen over van alles en nog wat. Hoe 'goed' wij ook denken dat alles is, het kan altijd beter. Hoe mooi je je theologie, en je kosmologie ook vindt, het kan altijd mooier. Want er is meer tussen hemel en aarde, dan je in jouw filosofie ook maar dromen kunt. Sta dus op. Sluit je niet af voor een mogelijke nieuwe waarheid, omdat de oude waarheid je zo goed bevalt. Het leven begint pas waar het ophoudt je goed te bevallen.

Het nieuwe inzicht (7)

afb.9Inzicht is vaak gebaseerd op voorafgaande ervaringen in ons leven. Een idee - jouw idee - over een onderwerp of een ding is afgeleid van een 'vroeger-idee' over dat ding die je ooit in je leven hebt gehad. Je 'vroeger-idee', je eerste gedachte ooit, de onderliggende gedachte of de gedachte achter de gedachte is jouw kerngedachte!
Deze kerngedachte of ondersteunende gedachte voeden ons leven, en wel zodanig dat ze in de loop der tijden tot kernovertuigingen zijn verheven; leidende principes, uitspraak, geloof of passie dat/ die betekenis én richting in ons leven geven.