Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Het zijn de overtuigingen van het leven die ons op een dwaalspoor hebben gebracht. Overtuigingen die geleid hebben tot cirisis, gewelddadigheden, moord en oorlogen. 

De overtuigingen en misvattingen over het leven zijn:

  1. De mensen zijn onderling afgescheiden van elkaar;
  2. Men denkt dat er niet genoeg is van wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn;
  3. De mensen moeten strijden/ wedijveren met elkaar om de (grond)stoffen - waarvan wij denken dat er niet genoeg is - te pakken te krijgen;
  4. De mensen denken dat sommigen 'beter' zijn dan andere mensen;
  5. De mensen vinden het heel normaal, dat hun ernstige verschillen door geweld en doodslag dient te worden opgelost.

afb.9Wat wij in werkelijkheid hebben gedaan, is God - met als gevolg het leven degenereren - scheppen naar het beeld en de gelijkenis van de mens! Wij als mensen hebben onze eigen incorrecte en onvolkomen beelden geprojecteerd op God en aldus een God geschapen die zich van de mens heeft 'afgescheiden'. Wij hebben de gedachte opgevat, dat God niet gelukkig is met wat de mens doet en heeft gedaan; het gescheiden zijn van elkaar. Dit is echter wat de mensen met elkaar doen als ze niet gelukkig zijn en wij hebben dus geconcludeerd dat God dat ook wel hetzelfde zal doen .... met ons. Dit idee van de grote afscheiding - gecreëerd door de mens - schiep bovendien voor ons de ervaring van het onderling afgescheiden zijn.
Toen het verhaal van de afscheiding eeuwen geleden begon, hebben de religies deze ervaringen - deze mythes - gecodificeerd en getransformeerd tot dogma's. En op die manier was de illusie van onze afscheiding van God voltooid.

De moderne religie heeft er voor gekozen vast te houden aan de leringen uit de pre-moderne tijd, om het dogma van honderden en duizenden jaren afb._jezus_56her te handhaven. De moderne religie heeft de moderne mens in de steek gelaten!
Als je nu eens stoutmoedig was, als je nu eens dapper was, zal jij je religieuze ervaring laten versterken door een Nieuwe Spiritualiteit. Deze spiritualiteit verwerpt niet accuut onze tranditionele religieuze leringen, maar borduurt er op voort en past alleen die lering aan waarvan ook wij vinden dat ze niet langer van toepassing zijn of omdat ze niet meer goed functioneren.

Iemands religie is het product van zijn geboorteplek en zijn vroegste opvoeding.

Het is géén product van eeuwige waarheid, maar van je culturele omgeving. Mensen geloven wat hun is bijgebracht, omdat ze de bron van hun overtuigingen niet in twijfel willen trekken. Daarom nodig ik jullie uit om dit eens te onderzoeken. Wie zouden jullie 'in het ongelijk stellen' als jullie een aantal van je meest elementaire overtuigingen zouden wijzigen? En juist daar zit hem de clou!