Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Waarom aandacht voor dit onderwerp?
Waarom niet aandacht voor wereldwijde veranderingen van onze politieke en economische systemen?

Onze wetten zo aanpassen, dat het geweld moet stoppen; dat we onze hulpmiddelen en grondstoffen moeten delen; dat alle discriminatie moet beëindigen; alle onderdrukking een halt moeten toeroepen. Waarom dan toch een verband leggen tussen God en onze overtuigingen? Wel, om die reden dat we hier met veranderingen in gedrag te maken hebben. Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Vooral de westerse wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht, niet in verandering van overtuigingen over het leven en over God!
029

Waarom spreek ik van overtuigingen als we in feite onze gedragingen moeteen veranderen?

Wel, omdat overtuigingen alle vormen van gedrag creëren. Alle gedragingen worden gecreëerd door overtuigingen. Je kunt geen langdurige gedragsveranderingen bewerkstelligen zonder éérst de onderliggende overtuigingen aan te pakken. De meeste mensen proberen de dingen te veranderen door zich te concentreren op gedrag, op gedragingen. Zij blijven maar geloven dat ze de dingen kunnen verbeteren door iets te doen. Iedereen rent dus rond als een kip zonder kop en probeert zich een voorstelling te maken van wat hij of zij kan doen. De nadruk ligt dus eerder op dingen doen, dan op dingen geloven.

Radicale krachten in de samenleving hebben goed begrepen, dat dingen pas veranderen door de kracht van gedachten te gebruiken niet van actie, want zij begrijpen dat gedachten acties voortbrengen. Pas als je hebt bereikt dat iemand op een bepaalde manier denkt, krijgt je voor elkaar dat iemand op een bepaalde manier handelt! Dit gebeurt niet gemakkelijk andersom. Neem bijvoorbeeld moord en doodslag. Je zult maar zelden iemand zover krijgen dat hij een ander doodslaat, enkel en alleen omdat jij het zegt. Je moet een reden noemen. En deze 'reden' bestaat alleen in onze gedachten. En...... gedachte zijn altijd gebaseerd op overtuigingen!
Dus als je wilt dat iemand een ander voor jou doodslaat, dan bereik je dat het snelst door hem een overtuiging aan te reiken die deze actie ondersteunt én bevordert. Zo'n overtuiging zo bijvoorbeeld kunnen zijn dat God moord en doodslag wil, dat je aldus de Wil van God uitvoert, en dat je er in de Hemel voor zal worden beloond. Dat kan een zeer krachtige overtuiging zijn; een zeer krachtige aansporing.

En kijk nu eens naar onze geschiedenis; al eeuwen zijn onze elementaire overtuigingen over God en het leven niet aangepast. Duizenden jaren wordt030 nog steeds dezelfde overtuigingen over God en het leven in bijna alle scholen op dezelfde wijze onderricht gegeven. Vaak worden deze overtuigingen als 'feiten' gepresenteerd, maar het zijn en blijven overtuigingen. In sommige religieuze scholen, waar kinderen al van jongs af worden aangemoedigd om het leven door het prisma van specifiek religieuze dogma's en culturele vooroordelen te bezien - is het resultaat van de inteelt van ongelooflijke negatieve gedragingen, de weerspiegeling van volstrekt onjuiste overtuigingen.

Wij leren bijvoorbeeld onze kinderen te geloven in een onverdraagzame God en leren hun aldus hun eigen onverdraagzame gedragingen te vergoelijken. Wij leren onze kinderen te geloven in een boze God, en leren hun aldus hun eigen boze gedrag te vergoelijken. Wij leren onze kinderen te geloven in een wraakzuchtige God en leren aldus hun eigen wrokkige gedrag te vergoelijken. Vervolgens sturen wij onze eigen kinderen erop uit om deze zelfgeschapen demonen te gaan bestrijden.
Het is geen toeval, dat binnen radicale bewegingen de grootste groep 'strijders' altijd jongeren zijn. Wanneer wij de jongeren rechtstreeks van de religieuze school of militaire academie naar de strijdkrachten overplaatsen, en hun beloven dat ze voor een 'verheven doel' of een 'hoger plan' strijden of dat God 'aan hun kant staat', wat moeten zij dan denken? Moeten zij hun ouders, hun leraren, hun religieuze leiders tegenspreken? Nee, als wij onze bestaande overtuigingen over God en het leven willen veranderen, dan zullen wij de overtuigingen moeten veranderen van degenen die de jongeren onderrichten. En dat zijn wij allemaal!

Wij onderrichten onze jongeren niet alleen in scholen, maar ook op elk moment van hun leven. Zij slaan ons gade als hun rolmodellen ('modellering') en 031brengen onze voorbeelden in de praktijk. Vooral jongeren verlangen ernaar om alles van het leven te weten te komen en het meeste van het leven leren ze van het leven zelf. Maar het zijn onze spirituele overtuigingen die door de gevestigde godsdiensten - de georganiseerde religies - verandering en vernieuwingen krampachtig proberen tegen te werken en het 'oude' zoveel mogelijk proberen te handhaven én op die manier de jongeren onthouden van een Nieuwe Spiritualiteit.
Want spiritualiteit nodigt je uit om voortdurende aandacht te besteden aan je eigen ervaringen. De persoonlijke ervaring is jouw bron van gezag en niet zo zeer wat een ander je verteld heeft. Dit in tegenstelling tot de georganiseerder religies die 'eisen' dat je hún leerstellingen gelooft.

Als je tot een specifieke religie moet behoren om God te vinden, dan zou dat betekenen dat je slechts op één specifieke, verplichte wijze tot Hem kunt komen. De vraag is, waarom zou God dat van jou zo verlangen?