Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Elke cultuur op Aarde heeft zo zijn eigen bijzondere verhaal gecreëerd, maar elk daarvan vertoont dezelfde kernelementen. Eén van de beroemdste voorbeelden is het verhaal van Adam en Eva.

Naar verluidt werden de eerste man en vrouw door God geschapen en leefden gelukkig in de Hof van Eden ofwel het Paradijs. Ze kenden het eeuwig leven en genoten gemeenschap met het Goddelijke. God verlangde - zo gaat het verhaal - in ruil voor deze gift van het idyllische leven slechts één ding. Eet niet, beval Hij, van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Volgens de legende at Eva toch van de vrucht. Ze gehoorzaamde niet aan Gods bevel. Maar het was niet helemaal haar schuld. Ze werd in verleiding gebracht door een slang die in werkelijkheid een wezen was, dat wij Satan ofwel de Duivel hebben genoemd. En wie is deze Duivel dan? Volgens het verhaal is hij een gevallen engel, een schepsel van God dat het aandurfde even groot als zijn Schepper te willen zijn. Dit is volgens de overlevering de ultieme belediging, de grootste godslastering. Alle schepselen moeten de Schepper eren en niet proberen even groot als Hij of groter dan Hem te zijn.

014Het culturele verhaal van Adam en Eva vertelt niet alleen dat zij door God uit het Paradijs zijn verdreven, maar dat ze tevens hun gelukzaligheid en iedere aanspraak op het eeuwige leven hebben verloren ......... samen met die van ons! God, zo vertelt de legende, veroordeelde hen namelijk niet alleen tot een leven vol beperkingen en worsteling, maar uiteindelijk tot de dood; want zij hadden niets van dit alles ervaren voordat zij hun misstap hadden begaan.
Op dit moment zijn de meeste verhalen en theologieën het eens: de mensen zijn onvolmaakt in de ogen van God en ze moeten iets doen om die volmaaktheid te verwerven; afwisselend wordt dit aangeduid als Zuivering, Verlossing, Verlichting ....... wat dan ook. Omdat wij geloven in de menselijke onvolmaaktheid én omdat wij geloven dat wij deze karakteristiek aan God te danken hebben, hebben wij de vrijheid genomen dit op anderen over te dragen. Zo is het culturele verhaal van Adam en Eva verheven door religieuze leiders tot een leer: de leer van het 'goed' en het 'kwaad', de geboorte van het kwaad, de zondeval van Adam, de opstand van Lucifer, Satan of de Duivel.

Jou is van jongs af verteld dat je´slecht´ bent. Je aanvaardt, dat je 'in zonde' bent geboren. Je schuldig voelen is een aangeleerde reactie geworden. Jou is verteld, dat jij je over bepaalde zaken schuldig moet voelen, nog vóórdat je ook maar iets deed. Je hebt geleerd je te schamen voor het feit, dat je niet volmaakt bent geboren. Deze zogenaamde staat van onvolmaaktheid waarin je ter wereld bent gekomen, is wat de godsdienstijveraars de staat van erfzonde durven te noemen. En het is de erfzonde, maar niet die van ons! Het is de eerste zonde die ons wordt aangedaan door een wereld die niets van God weet, indien zij denkt dat God ook maar iets zou - of wenste te - scheppen wat niet volmaakt is.
Sommige religies hebben hele theologieën rond deze misvatting opgebouwd. En dat is precies wat het is, letterlijk een misvatting! Want alles wat God aanvat - alles wat God leven geeft - is Volmaakt; een volmaakte weerspiegeling van volmaaktheid zelf, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God Zelf. Jij - jouw ziel - is een deel van God Zelf, jij bent voortgekomen uit God Zelf, jij bent een kind van God die uit zuivere Liefde bestaat.

050Je hele leven besteed je tijd om jezelf ervan te overtuigen, dat je in slechtheid bent geboren; dat je van af je geboorte als zondaar bent. Om het beeld van een strenge God te kunnen rechtvaardigen, moesten wij iets creëren waarover God boos zou kunnen zijn. Op zo'n manier dat zelfs mensen die een voorbeeldig leven leiden de behoefte voelen gered te willen worden. Als ze niet zelf hoeven te worden gered, moeten ze maar worden gered van hun eigen ingebouwde onvolmaaktheid. Daarom - zo zeggen deze religies - kun je maar beter snel iets hieraan doen, want anders ga je rechtstreeks naar de Hel.
Misschien leidt dit er uiteindelijk niet toe een bizarre, wraakzuchtige, boze God te temperen, maar het helpt wél bizarre, wraakzuchtige, boze religies in het leven te roepen. Op die manier bestendigen religies zich én blijft de macht geconcentreerd in handen van een minderheid in plaats van dat zij wordt ervaren door velen!