Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

'Als er werkelijk een God is, en U bent dat, waarom toont U zich niet op een wijze die wij allen begrijpen?'

Dat is onmogelijk, want God heeft geen vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. God zou een gedaante of een vorm kunnen aannemen die jij wellicht begrijpt, maar dan zo iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is, in plaats van één van de vormen of gedaanten van God; één uit vele!

070Mensen geloven dat God er uitziet, zoals zij God willen zien in plaats van wat ze niet kunnen zien. Maar God is de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem die jou aanroept en niet degene zoals God zich op ieder willekeurig moment voordoet. En als God zich vervolgens in een vorm of gedaante manifesteert tegenover dat ene volk, dan zegt het andere volk dat God niet aan het eerste is verschenen omdat God er anders uitzag en veel andere dingen zei. Indien God Zichzelf openbaart als de Almachtige God, de Koning van Hemel en Aarde, en bergen verplaatst om dit te bewijzen, dan nog zouden sommigen zeggen: 'Het moet Satan zijn geweest'.

God openbaart Zijn eigen Godheid niet tegenover ZichZelf door uiterlijke waarneming, maar door innerlijke ervaring! En wanneer de innerlijke ervaring - van jou - Gods eigen godheid heeft geopenbaard, is uiterlijke waarneming overbodig. Daarom zul je ervaren dat God niet nu - op aards niveau - wordt geopenbaard, want als God bestaat, zou je God niet vragen om te zijn. Je zou het weten én het voelen diep in je hart!
Daarom heeft God jou en mij geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit betekent niet, dat onze fysieke lichamen op dat van God zou lijken, zoals sommige religies wel beweren. Het betekent, dat wij in de kern hetzelfde zijn als God! Wij zijn met dezelfde eigenschappen en mogelijkheden geschapen, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen.

Het betekent, dat God zich manifesteert - verschijnt - via onze fysieke verschijningsvorm; energievorm! God is daadwerkelijk zichtbaar in ons, want God communiceert - via de ziel - met ons. Maar mensen verwachten niet dat God, als Hij zich tot je richt, praat als de 'buurman'. Het taalgebruik moet een zekere éénmakende, om niet te zeggen vergoddelijkende structuur bezitten. Een zekere waardigheid. Een element van Goddelijkheid.071

Mensen  hebben het idee, dat God zich maar in één vorm kan vertonen. Alles wat die vorm geweld aandoet, wordt gezien als godslastering. En juist dit is de oorzaak van elk probleem dat je in je leven ervaart: je denkt, dat je het niet waard bent om door God te worden aangesproken. Dit is niet de enige vorm waarop God zich tot jou richt. Luister naar God in je waarheid van je ziel. Luister naar God in je gevoelens van je hart. Luister naar God in de stilte van je geest.
Hoor God overal, want Gods antwoord kan schuilen in een artikel dat al is gepubliceerd; in een preek die al is geschreven en binnenkort wordt gehouden; in het liedje dat pas gisteren is gecomponeerd; in de woorden die een geliefde je zo dadelijk zal toevertrouwen; in het hart van een nieuwe vriend die je binnenkort zult ontmoeten.
058
Gods Waarheid, Gods Verschijningsvorm schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en  .............. jij bent Alles!